• Jan de Boer

Mensen met geheugenprobleem in ‘Villa Richmond’

EDE Het historische pand 'Villa Richmond' aan de Stationsweg 112, dat in januari 2017 door een brand zwaar werd beschadigd, blijft behouden. Na een ingrijpende verbouwing komt in het karakteristieke pand woonruimte voor mensen met een geheugenprobleem. 

Jan de Boer 

Veel Edenaren zouden de sloop van 'Villa Richmond' hebben betreurd. Veel mensen uit de gemeente hebben nog herinneringen aan de fraaie wachtkamer van oogarts Van de Drift; voor minder mensen is bekend dat het pand indertijd als woonhuis heeft gediend voor zowel burgemeester Op ten Noort als burgemeester Creutz.

Wethouder Willemien Vreugdenhil is enthousiast dat na overleg met de eigenaar van het pand, de projectontwikkelaar, de toekomstige zorgaanbieder en de omwonenden het mogelijk is gebleken om het pand te behouden. Lange tijd leek het erop dat ook het pand aan de Stationsweg verloren zou gaan. Het pand staat al geruime tijd leeg of werd bewoond als kraakpand of als anti-kraak.

,,Ik sprong eigenlijk in het dossier, het was een groot conflict," herinnert de wethouder zich. ,,Alle partijen stonden in eerste instantie lijnrecht tegenover elkaar. Ik dacht dat het een rechtsgang zou opleveren. Aan alle partijen heb ik een voorstel gedaan en gevraagd of zij bereid zouden zijn met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen wilde een poging doen."

In het najaar begonnen de gesprekken. ,,Mooi is het dat het loont om een interventie te doen. Het is uiteindelijk gelukt om een nieuw ontwerp te realiseren. De pijn zat in het eerste ontwerp. Met het uiteindelijke voorstel is iedereen tevreden. Een groot deel van de monumentale tuin kan worden behouden."

Er moet nog wel wat geregeld worden voordat er een omgevingsvergunning wordt verleend. Met de partijen is niet afgesproken, dat er geen bezwaren tegen de plannen worden ingediend, zegt Vreugdenhil. ,,Dat is niet gevraagd, maar ik ga er niet vanuit. De democraat in mij zegt, dat je die vraag niet mag stellen. Iedereen heeft dat recht in Nederland."