• Archief BDUmedia

Meer vuurwerkvrije zones in Ede

EDE Afgelopen jaar is er voor het eerst een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld. Dit waren met name de gebieden rond het ziekenhuis, de hospices en de twee kinderboerderijen. Voor de jaarwisseling 2018/2019 wordt het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid met een aantal fiets- en voetgangerstunnels.

Dieren en zieke mensen ervaren meer overlast van vuurwerk dan anderen. Door het instellen van vuurwerkvrije zones wordt er rekening gehouden met deze kwetsbare groepen. Daarnaast geeft het afsteken van vuurwerk in tunnels extra geluidsoverlast voor omwonenden en kan tot gehoorschade leiden bij de gebruikers van de tunnel.

LOCATIES De volgende fiets- en voetgangerstunnels zijn toegevoegd:

  • De fiets- en voetgangerstunnel met de aangrenzende openbare ruimten op het Somapad onder het spoor
  • Station Ede-Wageningen met de daar aanwezige voetgangerstunnel inclusief de Albertstunnel bij de Klinkenbergerweg
  • De fietstunnel onder de N224 met de aangrenzende openbare ruimten tussen de Otterloseweg en de Bospoort
  • De fiets- en voetgangerstunnel met de aangrenzende openbare ruimten onder de N224 bij winkelcentrum Parkweide

VERBOD In de directe omgeving van deze locaties is het afsteken van vuurwerk tussen 18.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur nieuwjaarsdag verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke. Buiten de hierboven genoemde tijden is het afsteken van vuurwerk sowieso verboden.