• Roos Koole

Meer meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling

EDE In de eerste maanden van 2019 ziet de gemeente Ede dat er vanuit professionals en inwoners meer beroep wordt gedaan op Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, dan verwacht en daarmee begroot. Een belangrijke reden hiervoor is de (landelijke) aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019.  

Vanaf die datum moeten professionals altijd een melding bij Veilig Thuis doen als er sprake is van structurele of acute onveiligheid, óók als ze al hulp verlenen aan het gezin. Voor die datum was dat niet verplicht. Daarnaast heeft Veilig Thuis de nieuwe taak van monitoring/radarfunctie gekregen. Veilig Thuis ziet dat er ook meer betrokken burgers contact opnemen met Veilig Thuis met zorgen over veiligheid.

Het toenemend beroep op Veilig Thuis is in veel regio's in het land zichtbaar. Op basis van een landelijke impactanalyse was door de aangescherpte meldcode een stijging van 5% verwacht. Het Rijk heeft centrumgemeenten (waaronder Ede) ook voor dit percentage gecompenseerd in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (duvo) die zij ontvangen voor hun regio. ,,We zien echter een stijging van 55% in het aantal adviesvragen en 11% in het aantal meldingen," stelt het Edese college.

Door de ernst van de problematiek en de wettelijke termijnen waarbinnen Veilig Thuis haar werk te doen heeft, is volgens Ede een budgetverhoging nodig. ,,Vooralsnog zien we die voor 2019 als incidenteel. In het bestuurlijk overleg Veilig Thuis hebben Arnhem en Ede aangegeven de ophoging van de begroting Veilig Thuis 2019 te vergoeden vanuit de reserves van de duvo-uitkering die wij als centrumgemeenten ontvangen."

Voor de begroting van 2020 wordt een uitzetting verwacht. De omvang van deze uitzetting is nog niet bekend. ,,Veilig Thuis zal in november met een definitief voorstel voor aanpassing van de begroting 2020 komen."