• Archief BDUmedia

Meer maatwerk bij schulden

EDE ,,Als er schulden zijn in het gezin kunnen kinderen vaak niet meer mee op een schoolreisje of meedoen aan schoolactiviteiten. Deze kinderen krijgen dan te maken met zorgen terwijl ze zorgeloos naar school moeten kunnen gaan." Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins signaleert dat schuldenproblematiek grote gevolgen kan hebben op de kinderen in het gezin. Daarom vindt ze goede en toegankelijke hulp bij schulden belangrijk. Om dat meer te borgen gaat de gemeente meer maatwerk bieden.

MAATWERK De gemeenten Ede en Wageningen hebben samen een visie op schulddienstverlening ontwikkeld. De aanpak die daarin centraal staat richt zich niet alleen op schulden, maar richt zich ook op werkloosheid, zorgvragen en andere vraagstukken die in het gezin spelen. Wanneer een inwoner zich meldt met een hulpvraag wordt direct gekeken welk deel van de hulpvraag voor hen het belangrijkste is. Dit maatwerk kan aan alle inwoners worden aangeboden. Er is voor gekozen om vier specifieke doelgroepen extra aandacht te besteden. Dit zijn: de uitkeringsgerechtigden/bestaande klantenbestand schulddienstverlening, jongeren, ondernemers en inwoners met hoge zorgkosten. Uit landelijke onderzoeken is namelijk gebleken dat deze doelgroepen kwetsbaar zijn als het gaat om problematische schulden.

VOORKOMEN De gemeente gaat inwoners actief informeren over hoe ze schulden zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wethouder Ligtelijn-Bruins: ,,Het is belangrijk dat bijvoorbeeld jongeren, zo vroeg mogelijk leren omgaan met geld en zo voorkomen dat er schulden ontstaan. We willen voorkomen en niet pas in beeld komen als er problemen zijn ontstaan. Daarom is een goede samenwerking met scholen, vrijwilligersorganisatie(s), sociale teams en andere organisaties noodzakelijk. Met kennisuitwisseling en vroege signalering hopen we de jongeren, maar ook andere doelgroepen te bereiken, zodat ze ook op langere termijn uit de financiële problemen kunnen blijven."