• Wethouder Leon Meijer.

    Gemeente Ede

Medisch Centrum Lunteren krijgt veilige oversteek

LUNTEREN Bezoekers die met de fiets of lopend naar het Medisch Centrum in Lunteren komen, kunnen nog in 2017 de drukke Barneveldseweg veilig oversteken.

De gemeente Ede gaat deze drukke weg aanpassen, zodat er ter plaatse een breed en vrijliggend fietspad richting Barneveld komt. Ook komt er in het midden van de weg een middengeleider, zodat fietsers en voetgangers de weg veilig in twee helften kunnen oversteken. De maximumsnelheid gaat van 60 naar 50 kilometer per uur.

Wethouder Leon Meijer (verkeer): ,,Deze maatregel komt voort uit ons Fietsplan, waarmee we de verkeersveiligheid willen vergroten. Ik ben blij dat er dit jaar een flinke verbetering gemaakt kan worden in Lunteren." De Barneveldseweg is onderdeel van de hoofdfietsroute tussen Lunteren en Barneveld. Ter hoogte van het Medisch Centrum Lunteren steken veel fietsers en voetgangers de weg over. In de huidige situatie zijn er geen voorzieningen getroffen die een oversteek mogelijk maken.

De gemeente nam al eerder maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur, het instellen van een inhaalverbod en het aanbrengen van een verkeersplateau. Het vrijliggende fietspad en de middengeleider komen hier later dit jaar dus bij. Na de zomer worden deze aanpassingen doorgevoerd. Voor die tijd moet het bestemmingsplan voor onder andere deze wegaanpassing nog onherroepelijk van kracht worden.