• Gemeente Ede

Medaille van Verdienste voor Jan Haasjes

EDE Jan Haasjes heeft donderdag de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Locoburgemeester Leon Meijer reikte de medaille uit tijdens zijn afscheid als directeur van Het Streek locatie Zandlaan.

Het gemeentebestuur van Ede heeft Haasjes deze gemeentelijke onderscheiding toegekend ,,als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor de wijze waarop hij zich, als directeur van christelijke scholengemeenschap Het Streek locatie Zandlaan in Ede, heeft ingezet voor de Edese samenleving.''

Haasjes was de afgelopen tien jaar werkzaam als directeur van Het Streek locatie Zandlaan. ,,Onder zijn bezielende leiding heeft de school zich ontwikkeld tot een plek waar iedereen meetelt en waar, vaak kwetsbare leerlingen, zich kunnen ontwikkelen waardoor ze hun plek in de maatschappij kunnen in nemen'', aldus de gemeente Ede in een persbericht. ,,Ook heeft hij zich volop ingezet om verschillende onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen voor elkaar te krijgen zoals het predicaat excellent voor het praktijkonderwijs en uitstekende loopbaanbegeleiding.''

Jan Haasjes onderkende in een vroeg stadium de maatschappelijke vraag naar technisch onderlegd personeel. Daarom bleef hij zich inzetten om het aanbod van techniekonderwijs te vergroten en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. ,,Hij stond open voor ideeën van zijn medewerkers en zocht naar meer en betere mogelijkheden voor zijn leerlingen. Met resultaat, want inmiddels wordt Het Streek Zandlaan gezien als een school die midden in de maatschappij staat.''

Naast zijn inzet voor Het Streek heeft Jan Haasjes ook veel school-overstijgende taken opgepakt. ,,Hij zorgde voor een verbindend element met andere scholen in de regio en het bedrijfsleven.''