• Voormalig wethouder Roel Kremers met het rapport van de Vastgoedmonitor 2016.

Markt koopwoningen herstelt zich

EDE De Nederlandse koopwoningenmarkt herstelt zich gestaag. In de FoodValley regio gaat het zelfs beter dan in de rest van Nederland. Hier was het aantal transacties op de bestaande koopwoningenmarkt groter dan op de top van de markt in 2006 en 2007.

Freek Wolff

Naast deze positieve trend signaleert de Vastgoedmonitor 2016 kansrijke ontwikkelingen: er is markt voor innovatief en flexibel woningaanbod en voor kwalitatieve impulsen aan de bovenkant van de woningmarkt.

De provinciale planmonitor laat zien dat vorig jaar meer nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd dan de twee jaren daarvoor. Met 1638 woningen lag de jaarproductie boven het meerjarig gemiddelde. Het geplande programma in de monitor voor de komende twee jaar is zeer optimistisch.

De economische vooruitzichten zijn goed. Maar de globale economische ontwikkeling kan roet in het eten gooien. Een stijging van de rente kan de huidige hausse op de woningmarkt direct negatief beïnvloeden.

Bovendien blijft de kwaliteit van nieuwbouw vrij eenzijdig. Goedkoop bouwen in tijden van crisis is logisch. Maar nieuwbouw is de enige kans om nieuwe kwaliteiten aan de voorraad toe te voegen. Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de markt is dat hard nodig. Net als continue afstemming tussen demografische ontwikkeling, plannen, programma-afspraken, en het daadwerkelijke afzettempo. Daarbij hoort sturen op een gevarieerde mix van koop- en huurwoningen. Dat vermindert maatschappelijke tweedeling en segregatie van complete wijken.

De beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen aan de onderkant van de markt is een thema. Net als de opvang van statushouders. De monitor constateert dat de druk op de onderkant van de markt is toegenomen. Ondanks terugloop van het aantal scheefwoners. Mogelijk bieden experimenten met flexibele en op doelgroepen aanpasbare nieuwbouw antwoord op opgaven van gemeentes.

Er staan weinig vrije sector huurwoningen op de planning. Nu de koopmarkt aantrekt, is verdringing van het vrije sector huurprogramma een risico. Meer sturen op dergelijke programma's kan bijdragen aan doorstroming en een grotere opbrengstenstroom. Makelaars signaleren een vraag waarin het nieuwbouwaanbod niet voorziet: projectmatig gerealiseerde woningen boven de 450.000 euro.

Het komende jaar begint in de regio een project gericht op de kwalitatieve bouwopgave. Dat kan bijdragen aan verdere differentiatie van een breed programma op uitbreidingslocaties. De planmonitor is een goed instrument om een scherper beeld te hebben van markt, planning en programmering. De kwaliteit van bouwen en wonen zou weer meer centraal moeten komen te staan, aldus de monitor.