• Sociaal werkers bij Malkander: Jan Jong en Pascal van Doorm. ,,Er is veel te winnen bij organisaties onderling. -

    Freek Wolff

Malkander wil uitwisseling van ervaringen en kennis intensiveren

EDE Het Mantelzorgplatform bij Malkander bestaat al vanaf 2014, maar de welzijnsorganisatie wil de uitwisseling van ervaringen en kennis intensiveren. Daarom is er dinsdag 26 maart van 12.00 tot 13.30 uur een bijeenkomst over deze nieuwe opzet.

Freek Wolff

Eén of twee keer per jaar werden zo'n tien zorgorganisaties uitgenodigd voor een themabijeenkomst. ,,Hierdoor wisselden de partijen die deelnamen nogal. Daarom willen we effectiever gaan werken", vertelt Jan Jong, samenlevingscoach bij Malkander.

Streven van Malkander is om samen na te denken over een kleinschalige, wijkgerichte aanpak waarin organisaties makkelijker terug kunnen vallen op het platform. Aanwezige kennis kan beter benut worden en er wordt beter zichtbaar wat er gedaan wordt in Ede voor mantelzorgers.

VERSTERKEN ,,Eerst keken we hoe organisaties elkaar kunnen versterken op het terrein van de mantelzorg. Vervolgens gebeurde er een heel jaar niets. Het idee is nu dat we groepjes gaan maken en hen vragen om één keer per kwartaal samen te komen", aldus sociaal werker Pascal van Doorm.

Er is veel kennis aanwezig, maar deze is verspreid en versnipperd. Jong ziet graag meer samenwerking ontstaan, want er zijn ongeveer vierduizend mantelzorgers in de gemeente Ede actief, die minimaal zo'n drie maanden, acht uur per week de handen uit de mouwen steken om iemand te helpen. Dat zijn vaak partners, ouders of kinderen.

Zij raken nogal eens overbelast. ,,Kunnen ze hun zorgtaken combineren met hun werk? Hoe kunnen ze nog voldoende aandacht voor hun eigen gezin hebben? Zien ze nog kans om zelf genoeg ontspanning en vrije tijd te hebben? Sociaal werkers die huisbezoeken afleggen, ervaren dat mantelzorgers tegen problemen aanlopen en onvoldoende weten waar ze met hun vragen terecht kunnen."

Van Doorm wijst erop dat zorgorganisaties vooral hun focus op de cliënten hebben en minder op de familie eromheen. ,,Terwijl het ook belangrijk is dat deze categorie gezien wordt. Die informatie kun je bij het platform uitwisselen."

VEEL TE WINNEN In de praktijk blijkt volgens Jong dat de ene organisatie veel meer oog heeft voor mantelzorgers dan de andere. ,,Daar is dus veel te winnen, want bij de ene organisatie wordt de mantelzorger meteen meegenomen, maar bij een andere niet. Dus krijgen we via het platform sneller een groter bereik."

Vrijwilligers kunnen een stukje van de taken overnemen, maar zullen nooit de mantelzorger helemaal vervangen. ,,Daar is ook weinig vraag naar, omdat de familie het meestal zelf wil doen. We merken dat er de laatste jaren een verschuiving is. Vrijwilligers willen best af en toe iets voor een ander doen, maar ze willen zich niet helemaal voor een lange periode vastleggen."

Malkander is een stichting met zo'n 45 betaalde krachten, gefinancierd door de gemeente. In Ede doet veertig procent van de inwoners aan vrijwilligerswerk, terwijl 43 procent van de mantelzorgers in de leeftijd van 45 tot 65 jaar is.

Kijk ook eens op www.malkander-ede.nl