• Valerie Kuypers

'Lunteren' vraagt om herziening besluit azc

LUNTEREN De werkgroep azc-lunteren.nl roept burgemeester Cees van der Knaap op het azc-besluit te herzien. ,,Er zijn naar onze mening een aantal zeer belangrijke nieuwe feiten en omstandigheden. Reden voor ons om het college van burgemeester en wethouders dringend te verzoeken het azc-voorstel te heroverwegen", schrijft woordvoerder Ronald Busser in een brief aan het college.

,,Zoals u weet is er al geruime tijd een discussie gaande tussen het gemeentebestuur van Ede en de omwonenden en andere belanghebbenden van de verschillende beoogde azc locaties in Ede en Lunteren. Om een aantal verschillende redenen willen wij vanuit Lunteren een hernieuwd beroep op u doen", staat in de brief.

BEDDENOVERSCHOT Busser noemt in de brief een aantal redenen voor de hernieuwde oproep. ,,Er is een overschot van vele duizenden bedden in de al bestaande azc-locaties, deels in de noodopvang. Reden waarom verschillende andere gemeentebesturen hun besluiten wel al heroverwegen en ook afblazen. Daar worden de nieuwe omstandigheden blijkbaar wel afgewogen en heeft dit tot een herzien standpunt geleid.''

TERRORISME ,,Bovendien is recent aan het licht gekomen dat de screening van de instromende vluchtelingen op aanhangers van IS en dergelijke organisaties, door gebrek aan tijd, mankracht en gespecialiseerde medewerkers maandenlang achterwege is gebleven. Naar onze mening een feit van een dermate groot belang, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat u als bestuur van onze gemeente deze risico's negeert en uw inwoners aan de mogelijke gevolgen van deze risico's bloot wenst te stellen. Zelfs de coördinator terrorismebestrijding heeft laten weten dat er concrete aanwijzingen zijn dat de vluchtelingenstromen door IS veelvuldig zijn gebruikt om meerdere toekomstige terroristen ons land binnen te loodsen.''

PRINCIPE ,,Wij betreuren het ten zeerste dat het er thans op gaat lijken dat het meer een principekwestie wordt wie er zijn zin krijgt, het gemeentebestuur of haar inwoners? Dergelijke geld- en tijdverslindende 'wedstrijden' tussen bestuur en haar inwoners kan Ede al helemaal niet gebruiken. Met dit beleid verspeelt u als bestuur enorm veel goodwill en draagvlak bij de lokale bevolking, iets waarvan wij veronderstellen dat toch ook u dit niet wenselijk acht. Het verspillen van gemeenschapsgeld aan het toch 'doordrukken' van uw standpunt, achten wij niet wenselijk en zeker niet verstandig.''

,,Wij vragen ons in Lunteren daadwerkelijk af, waarom u zelf niet het initiatief neemt om op uw besluiten terug te komen", besluit Busser de brief. ,,Het zou u allen sieren als u het voortschrijdende inzicht ook tot uw netvlies door laat dringen. Terugkomen op een besluit is geen schande, geen politieke zwaktebod, maar het getuigt van visie en gevoel voor realiteit.''

Label:

Vluchtelingen