• De werkgroep, met onder anderen Huub van Gool, Joop Moret, Rikko Fransen (uiterst links) en Janita Wolfswinkel (tweede van rechts): ,,Definitief schade aan deze plek.”

    Freek Wolff

Lunteranen protesteren tegen 'Mammoettanker' Prorail

LUNTEREN ‘Mammoettanker’ noemt Janita Wolfswinkel het geplande energiestation dat Prorail wil bouwen tussen de spoorlijn en de Spoorstraat. Lunteranen hingen maandag een spandoek op, om te laten zien hoe groot dit gebouw zal worden. Want de wens is groot om de groenstrook te behouden.

Freek Wolff

In maart 2018 werd het plan tot dit ‘onderstation’ aangekondigd. Dat gebouw moet twintig meter breed, vijf meter diep en vierenhalve meter hoog worden. ,,Dan komt dat op vijftien á twintig meter van de bewoners aan de overkant van de straat. Dat is een nare verrassing”, zegt woordvoerder Rikko Fransen.

MASSA Zeven aanwonenden organiseerden zich en lieten van zich horen met zienswijzen tijdens de procedure die bij ruimtelijke ordening gebruikelijk is, samen met de Dorpsraad en andere organisaties. ,,We wijzen erop dat de spin-off groot is voor andere bewoners van het dorp. Want deze straat heeft een historisch karakter, met het oude station dat een monument is. Daar komt dan een grote ‘schoenendoos’ naast te staan. Het wordt niet beschermd, dus de kans is groot dat het al snel met graffiti wordt bespoten. De spandoekactie is vooral bedoeld om te laten zien wat voor massa wordt neergezet op de bewuste plek.”

PERSÉ IN HET DORP Het gebouw moet een transformatorstation worden, bedoeld om de kwartierritten te ondersteunen. ,,Omdat er dan meer treinen rijden, heb je meer stroom nodig. Die moet ergens tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Noord toegevoegd worden. Dus kan dat iets ten noorden of ten zuiden van Lunteren. Maar waarom dit nu persé in het dorp zelf moet, weten we niet. Daar krijgen we geen antwoord op. Het zou technisch gezien de beste oplossing zijn, maar dat wordt door deskundigen bestreden. Uiteindelijk zijn er twee antwoorden gekomen. De eerste is precedentwerking, want Prorail is bang dat ze dit elders dan ook toe moeten geven. Het tweede argument is dat het meer geld kost om het op een andere plek te doen. Dat bedrag voor extra kabelkosten werd steeds verder opgeschaald van 400.000 naar 500.000 en nu al 750.000 euro. Maar die bedragen zijn niet onderbouwd. Wel zien wij dat Prorail een budget van 5,2 miljoen heeft gereserveerd voor dit project, dus daar zitten die meerkosten gemakkelijk in.”

VERKWANSELING Fransen vindt dat het gaat lijken op een uitruil tussen de gemeente en Prorail, waarbij in zijn ogen de ruimtelijke kwaliteit, het welzijn van de bewoners en het historisch perspectief wordt verkwanseld. ,,Dat is een hele rare keuze voor een éénmalig bedrag, terwijl je definitief schade toebrengt aan deze plek.”

Het ergste vindt Fransen dat het gebouw volgens hem ook eenvoudig buiten de bebouwde komt geplaatst kan worden. Zo zou een groenstrook van Prorail bij de Meulunterse Engweg in zijn ogen veel geschikter zijn. ,,Daar kunnen ze dat zo op eigen grond realiseren, zonder dat bewoners er last van hebben.” Bovendien zouden de kwartierdiensten van treinen politiek weggestemd zijn en kunnen zwaardere treinen ook al met de huidige elektrische spanning rijden. ,,De noodzaak is er dus niet meer.”

INDUSTRIEEL Janita Wolfswinkel vindt het belangrijk dat mensen zien hoe groot het gebouw gaat worden. ,,Want het dorp verstedelijkt, terwijl we juist graag het dorpse, groene karakter willen beschermen. Daarom vinden we het jammer dat zoiets industrieels midden in het dorp komt, terwijl er alternatieven zijn. Ook kun je het breder trekken naar de klimaatdoelstellingen. We spreken voor het groene hart en nieuwe generaties, om die toekomstbestendig te maken.”

Het college van b en w wil het plan doorzetten, terwijl de gemeenteraad 6 juni een beslissing zal nemen. ,,We hebben goede hoop dat ze een wijs besluit nemen”, besluit Fransen.