• Hans Huigen

Leren bij Muur van Mussert

EDE Het gemeentebestuur moet voortvarend aan de slag om een educatieve invulling te geven aan de 'Muur van Mussert' op de Goudsberg bij Lunteren. Dat vindt Stephan Nijenhuis, fractievoorzitter van D66 in Ede. Na vele jaren van discussie werd sinds een aantal maanden bekend dat de beruchte muur - die herinnert aan het NSB-verleden - de status van rijksmonument zal krijgen.

Freek Wolff

Minister Ingrid van Engelshoven heeft hiervoor de procedure in gang gezet. ,,Ik heb altijd op het standpunt gestaan dat je dit bouwwerk moet behouden, omdat je een zwarte bladzijde in de vaderlandse geschiedenis onder ogen moet zien en door moet geven aan volgende generaties", meent Nijenhuis. Het raadslid is blij dat de keuze tot de monumentstatus door het ministerie is gemaakt, zodat sloop niet meer aan de orde is.

ZWARTE HISTORIE ,,Toch is dat slechts stap één. Hij is nu beschermd, maar dat betekent niet dat de muur gerenoveerd hoeft te worden. Het lijkt me niet de bedoeling dat we hem in oude luister gaan herstellen. Maar het is wel van belang dat we die zwarte historische pagina door gaan vertellen. Je moet die plek zo gebruiken dat schoolklassen er naar toe kunnen om ervan te leren. Dat er een lespakket gemaakt wordt, daar kun je alvast mee beginnen. Tegelijk kunnen leerlingen dan in de klas het verhaal eromheen leren."

EDUCATIE Nijenhuis vindt het heel interessant dat er al goede plannen zijn om er een educatiecentrum of bedenkingscentrum bij te maken. ,,De muur staat er en blijft, daar kom je niet meer omheen. Maar vervolgens vind ik dat je er iets goeds mee moet doen. Ik hoop dat het college dit snel op gaat pakken. Want eerst bestond er een beetje de angst dat het ook een soort bedevaartsoord (van neo-nazi's, red.) kan worden. Laten we dat nu juist tegen gaan en de geschiedenis in een educatieve context plaatsen. Want anders loop je misschien de kans dat sommige mensen zich laten leiden door demagogie en populisme."

BEMOEDIGEND Het raadslid vindt het bemoedigend dat hij merkt dat veel Edenaren en mensen daarbuiten betrokken zijn bij het artefact in de Lunterse bossen. ,,Er liggen al concrete plannen op de plank", waarmee hij doelt op de opgerichte Stichting Educatiecentrum De Goudsberg, voortkomend uit Stichting Erfgoed Ede.

Tegelijkertijd vindt de D66'er het zaak dat de muur niet verder afbrokkelt en geschikt gemaakt moet worden voor educatie. ,,Het mag best een ruïne zijn, zolang je er maar in rond kunt lopen om het verhaal te vertellen. Dat zullen we moeten regelen, linksom of rechtsom."

Volgens Nijenhuis hebben meerdere politici met de eigenaar Roderick Zoons over gesproken. De muur ligt immers op zijn terrein, midden tussen de caravans van recreatiecentrum De Goudsberg aan de Hessenweg. Zoons zit ook in het stichtingsbestuur, om te overleggen wat er voor mogelijkheden zijn om tot koop of huur van het omliggende terrein over te gaan. Hij komt later met een toelichting.