• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Koopkracht in Ede neemt met half procent toe

EDE De koopkracht in de gemeente Ede is vorig jaar met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de voorlopige recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met deze koopkrachtstijging scoort Ede gemiddeld, want ook landelijk nam de koopkracht vorig jaar met een half procent toe.

Danny van Zeggelaar

Vooral in gemeenten waar relatief veel stellen met kinderen en werkenden wonen, steeg de koopkracht het afgelopen jaar het hardst. Opvallend is de stijging in de gemeente Renswoude. Daar steeg de koopkracht in 2017 met 1,4 procent, het hoogste van heel Nederland. Het aandeel paren met kinderen bedroeg daar 39 procent, bij 53 procent van de huishoudens was inkomen als werknemer de belangrijkste bron van inkomen.

HOGERE SCORE In de gemeente Ede nam de koopkracht voor de ruim 47.000 huishoudens met een half procent toe in 2017. Daarmee komt Ede uit op een zogenoemd 'gestandaardiseerd inkomen' van 26.800 euro, het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Voor veel Edenaren kan daarmee de vlag uit ten opzichte van 2011, toen dat inkomen zo'n 3.000 euro lager lag (23.900 euro). Ede scoort regionaal goed met dit bedrag.

REGIO In Barneveld heeft een gemiddeld huishouden jaarlijks 27.300 euro te besteden, in Renswoude 29.000 euro. Daar staat tegenover dat een huishouden in Wageningen (door de hoge concentratie studenten) 20.500 euro te besteden en in Arnhem heeft een huishouden 22.600 euro uit te geven. In Veenendaal, waar men 26.000 euro heeft uit te geven, ligt het gemiddelde inkomen dicht bij het inkomen van de Edenaren. Rhenen scoort met 26.800 euro gelijk aan Ede. Landelijk hebben huishoudens 25.700 euro te besteden, waarmee Ede dus hoger scoort.

HOOFDKOSTWINNAAR Uit de cijfers zijn ook andere, interessante gegevens te halen. Zo hebben vooral de 17.500 huishoudens met een hoofdkostwinnaar in de leeftijdscategorie 45 tot 65 het goed, met een gestandaardiseerd inkomen van 30.800 euro. De mensen tussen 25 en 65 hebben een gemiddeld inkomen van 26.100 euro. De 12.700 huishoudens met een hoofdkostwinnaar van boven de 65 hebben 25.000 euro per jaar te besteden.

MIGRATIE Ook opvallend is het enorme verschil in de cijfers tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond. Als de hoofdkostwinnaar geen migratieachtergrond heeft, dan is het gemiddeld besteedbaar inkomen 27.300 euro. Wie een westerse migratieachtergrond heeft, komt uit op gemiddeld 24.600 euro. Daarna valt een groot gat naar gezinnen met een niet-westerse migrant als hoofdkostwinnaar. Zij hebben gemiddeld 17.300 euro uit te geven.

KOOP EN HUUR Ook het verschil tussen koop- en huurwoningen is groot. Huishoudens in een koopwoning hebben volgens de voorlopige CBS-cijfers gemiddeld 31.300 euro uit te geven. Pas ver daarna komen de huurders: een huishouden zonder huurtoeslag heeft gemiddeld 20.700 euro te besteden, de huishoudens met huurtoeslag moeten het met gemiddeld 16.600 euro zien te doen.