• Rommelmarkt Stichting Denbi in Meulunteren.

    Stichting Denbi

Koningsmarkt Stichting Denbi brengt 52.800 euro op

MEULUNTEREN De eindbalans van de Koningsmarkt die de Stichting Denbi op 27 april hield aan de Kattenbroekweg 2 bij Meulunteren is opgemaakt. De markt heeft in totaal 52.800,- euro opgebracht. Bij een eerdere tussenbalans daags na de markt bleek alleen de goederenmarkt al goed voor 41.700,- euro. Er waren op Koningsdag liefst 8500 bezoekers. ,,We zijn als Stichting Denbi erg dankbaar dat we dit grote bedrag mochten ophalen'', stelt Dorien Oostindie namens de organisatie. Stichting Denbi heeft sinds augustus 2018 een nieuwe kliniek in het dorpje Denbi dat basiszorg verleent aan de armste bevolking van Ethiopië.
Meer informatie is te vinden op www.hulpaanethiopie.nl.