• Jan de Boer

Komst van Skaeve Huse zo lang mogelijk rekken

EDE Het bericht van de eventuele komst van zeven Skaeve Huse voelen omwonenden aan de Lunterseweg als een overval. Ook een locatie bij de Kievitsmeent is daarvoor in beeld. Zacht uitgedrukt zijn de plannen van de gemeente Ede niet met gejuich verwelkomd.

Jan de Boer

Voor Rien Kaan, sinds ruim een jaar uitbater van het schuin tegenover gelegen restaurant Klein Zwitserland, was het een schok. Hij ziet het niet zitten dat bij hem in de buurt zogenoemde 'tokkiefiguren komen te wonen. ,,Het is geen goed plan. We hebben hier best veel investeringen gedaan. Dat moet je over een aantal jaren uitsmeren. Dat heb je niet binnen twee jaar terugverdiend".

ONBEGRIP Hester van het Loo begrijpt de gemeentelijke plannen evenmin. ,,Als ik naar het plan van aanpak van Ede kijk, voldoet dat er niet aan. De route waar langs de bewoners van Skaeve Huse zich zullen bewegen van en naar basisvoorzieningen moeten logischerwijs langs hoofdroutes leiden en niet door woonwijken, buurten of speelparken teneinde overlast zo veel mogelijk te beperken. Zij komen juist langs de speeltuin in de wijk Kernhem en langs scholen, terwijl dat nu juist niet mag. Dit is kwetsbaar gebied voor kinderen, zij spelen daar in struiken zonder toezicht van de ouders."

Magda Veenendaal van de stichting Buurtschap Doesburger Eng is in 2005 begonnen om het vertrouwen tussen de gemeente en de buurt te herstellen. ,,Dat lukt, alleen constateren we nu dat er plannen gedefinieerd worden die dwars heen gaan door waar we als gemeente en als stichting zo hard werken. Wij begrijpen er onderhand niets meer van. De druk op de Doesburgereng neemt in alle opzichten toe. Daarnaast constateren we dat er door de mogelijke komst van Skaeve Huse veel onrust en zorg is in de buurt".

BESLUIT Een paar weken geleden was er een bijeenkomst met de buurt, waarbij het er heftig aan toe ging. Nu is het er even windstil. ,,Binnenkort neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit waar de huizen komen. Deze buurt gaat niet zonder meer akkoord met een besluit om het plan aan de Lunterseweg te realiseren." Het verbaast Hester van het Loo, van wie de kinderen onderwijs volgen in Kernhem, dat de bewoners van deze wijk helemaal niet geïnformeerd zijn. ,,De mensen daar weten nu helemaal niets. Zij zijn verbolgen dat er door mensen door de wijk wordt gelopen. Die bekendheid is er eigenlijk helemaal niet."

REKKEN De sfeer is geladen. De vereniging Behoud Kernhem/Doesburg had zich in 2016 na 22 jaar opgeheven. Voor de bestuursleden zijn de plannen van Ede de reden om de vereniging weer - nu in de stichtingsvorm - nieuw leven te blazen. De buurt is ook druk bezig om te zorgen dat de plaatselijke politieke partijen niet akkoord gaan met Skaeve Huse aan de Lunterseweg. ,,Het zal moeten blijken of het helpt. Bij verschillende partijen is er een welwillend oor," denkt Magda Veenendaal. Als dat niet lukt? ,,Dan gaan wij procederen tot ik een ons weeg en gaan we het zo lang mogelijk rekken," zegt Rien Kaan klip en klaar.