• Kolkakkerbuurt wordt gasloos

    Gemeente Ede

Kolkakkerbuurt wordt gasloos

EDE De gemeente Ede vraagt een nieuwe rijkssubsidie aan van 5,5 miljoen euro, om de Kolkakkerbuurt van het aardgas af te krijgen. ,,Het gebied rond de Kolkakkerweg en de Bloemenbuurt leent zich uitstekend voor een proeftuin-aanpak", vindt wethouder Lex Hoefsloot.


,,De subsidieregeling is nog maar pas bekend gemaakt en de aanvraag moest voor 1 juli binnen zijn bij het Rijk. Dat is gelukt. We hebben de inwoners van de wijk vorige week op de hoogte gebracht." Uiterlijk 1 oktober dit jaar wordt bekend of de subsidie ook toegekend is. De voorwaarde is dat in 2018 al de schop in de grond gaat en dat is in de Edese wijk het geval.
Waarom de keus voor de Kolkakkerbuurt? In deze wijk waren al werkzaamheden gepland voor riolering en de openbare ruimte. Ook voert woningstichting Woonstede op flinke schaal woningrenovaties uit. Hier kan dus snel een begin worden gemaakt met honderden oudere woningen. ,,Dat zijn allemaal belangrijke voorwaarden voor deze interessante subsidie. Het gaat spannend worden", aldus de wethouder.


Hij legt uit dat nieuwe huizen makkelijk energiezuinig te bouwen zijn, maar dat er voor veel oudere woningen in bestaande buurten veel meer nodig is om energieneutraal te worden. ,,De subsidie is bedoeld om snel ervaring op te doen met het duurzamer maken van oudere wijken. Zo kunnen we dus veel leren en een koploper worden op dit gebied." Hoefsloot vindt die kennis veel waard, ook met het oog op de toekomst, zodat je weet hoe je het op grotere schaal aan moet pakken. Per slot van rekening moet heel Nederland in de komende jaren van het gas af. ,,Ook ons bestuursakkoord zet dat stevig neer voor Ede. Daarom willen we deze subsidie niet laten lopen."


Het rijk stelt in totaal 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Het doel is om in deze proeftuinen te leren hoe gemeenten samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders en energieleveranciers succesvol een bestaande wijk van het aardgas af kunnen halen.

In 2050 moet de gemeente Ede energieneutraal zijn. Nu gaat het om de vijftig woningen direct langs de Kolkakkerweg die grootschalig gerenoveerd worden. In drie á vier jaar moet het renovatieproject gerealiseerd worden. In totaal gaat het om 650 woningen, waarvan een groot deel in de Bloemenbuurt staat. De nieuwbouwhuizen achter de Kolkakkerweg vallen er buiten.


,,Het mooie is dat in dit gebied toch al veel gepland stond, ook qua openbare ruimte en riolering. Dus we kunnen onze activiteiten combineren", legt Peter Scholtens uit als beleidsmedewerker duurzaamheid. ,,Zo kunnen we ook de gasaansluitingen verwijderen en aansluiting op de biomassacentrale realiseren." Er ligt nog een grote uitdaging voor de gemeente om alle inwoners zover te krijgen om over te stappen, want het is niet verplicht. ,,Maar we denken dat Edenaren zo slim zijn dit wel te doen. Want het is nog maar de vraag of er later voor andere wijken weer subsidie op tafel komt. In veel gemeentes kost deze omschakeling 20 tot 30.000 euro per woning, maar in Ede denken we ruim lager uit te komen. Dat komt omdat we hier al een biocentrale hebben."