• Bart Maat

Klomp zegt nabetaling personeel niet te kunnen voldoen

EDE Klomp Groepsvervoer uit Ede gaat failliet als de taxichauffeurs hun ingehouden salaris voor woonwerkverkeer opeisen. Dat is de strekking van een e-mail die het vervoersbedrijf vrijdagavond aan de medewerkers heeft gestuurd.

In die mail vraagt het management de chauffeurs te kiezen voor behoud van werkgelegenheid enerzijds, of een faillisement anderzijds. Als zij hun werk willen behouden, zouden zij moeten afzien van de nabetaling van vergoeding voor het woonwerkverkeer.

Vakbond FNV Taxi vindt dat Klomp de medewerkers ten onrechte onder druk zet en adviseert hen niet op de e-mail te antwoorden. Minke Jansma, bestuurder FNV: ,,Klomp verkondigt pertinente onwaarheden en zet zijn medewerkers op een valse manier onder druk. Het al lang dreigende faillissement van Klomp Groepsvervoer heeft niets met de FNV te maken. Er zijn drie oorzaken voor de malaise: mismanagement, te lage inschrijvingen en de structurele ontduiking van de cao Taxivervoer. Daardoor moet Klomp nu een grote nabetaling doen. Kort geleden oordeelde het gerechtshof dat Klomp, vanaf de datum van de uitspraak én met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015, de cao correct moet uitvoeren. Dat geldt met name voor het uitbetalen van de rit naar de eerste klant en vanaf de laatste klant."

Jansma geeft aan dat Klomp al lange tijd 'bijzonder creatief' omspringt met de cao. ,,Maar de cao is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent simpelweg dat elke taxibedrijf 'm moet naleven. Klomp is bovendien lid van werkgeversorganisatie KNV en ook daarom gebonden aan de cao. Het gerechtshof heeft dit allemaal nog eens bekrachtigd. Maar Klomp weigert de uitspraak van het hof te respecteren en roept alleen maar dat ze niet gaan betalen." Jansma heeft er geen goed woord voor over. "Onfatsoenlijk en onbehoorlijk. Iedere Nederlander moet zich aan de wet- en regelgeving houden. Dat geldt al helemaal als de rechter jou direct aanspreekt."

De dwangsom bij niet naleven van de gerechtelijke uitspraak is laag. FNV heeft een kort geding aangespannen om deze te verhogen. Dit kort geding dient aanstaande dinsdag bij de rechtbank in Arnhem. ,,Blijkbaar zet Klomp zijn medewerkers nu onder druk om de rechtbank te beïnvloeden", zegt Jansma. ,,De telefoon stond gisterenavond roodgloeiend bij mij. 'Ze zijn gek geworden!', riepen mijn leden."

Klomp Groepsvervoer is in cassatie gegaan tegen een uitpraak van het Hoger Gerechtshof eerder deze maand. Daarin werd gesteld dat Klomp de vergoeding voor de reistijd tussen woning en werk moet nabetalen. Het bedrijf zegt dit niet te kunnen, en wil de uitspraak van het beroep eerst afwachten.

Jansma is vastberaden over het vervolg. ,,We gaan Klomp op elke mogelijke wijze dwingen om te betalen. We maken vaak bijzondere situaties mee in taxiland, maar zo bar als bij Klomp zien we het gelukkig niet vaak."