• Foto Janus Visser/BDU

Klachten over veiligheid zwembad De Peppel

EDE Schrik was er in het gemeentehuis over een mail van een badgast over wat er volgens haar allemaal mis is in zwembad De Peppel. Ook schrik door een brief met zorgpunten van personeelsleden van het zwembad. Volgens de leiding van De Peppel is er niets ernstigs aan de hand.

Jan de Boer

Volgens de bezorgde Edese gebeuren er dingen in het zwembad die niet door de beugel kunnen. ,,De veiligheid van badgasten staat op het spel. Met daarmee de veiligheid van kinderen. Er wordt toezicht gehouden door schoonmaakpersoneel, die soms zelf niet kunnen zwemmen. Er speelt een grote integriteitskwestie onder het personeel. En ze willen zwemlessen voor kinderen afschaffen. Dit kan en mag echt niet."

ACTIE Na ontvangst van de mail en de brief is er in het gemeentehuis meteen actie ondernomen, zegt woordvoerster Patricia Nep. ,,Er is een gesprek geweest met de leiding van het zwembad. Zij hebben ons ervan overtuigd dat de veiligheid niet in het geding is. Momenteel zijn gesprekken gaande met het personeel om te bekijken wat de aanleiding is van de brief en om te proberen er samen uit te komen. Intern lopen die gesprekken ook bij het zwembad."

BUREAU Ede vertrouwt de leiding van De Peppel niet op haar blauwe ogen. Er is gevraagd om een extern bureau een onderzoek te laten doen of wat men vanuit het zwembad beweert werkelijk zo is. ,,We vertrouwen erop dat de veiligheid niet in het geding is, maar willen dat bevestigd zien door een extern onderzoek. Dat is nu opgestart, in september verwachten wij een uitslag te krijgen."

KEURMERK Bij De Peppel heeft men kennisgenomen van de brief van het personeel en de anonieme klacht, zegt plaatsvervangend directeur Leo van der Wiel. ,,Er zijn gesprekken gevoerd met de betreffende medewerkers om te kijken wat er speelt en of dat wel of niet ernstig is. Wij hebben het keurmerk veilig en schoon, wat voor ons heel belangrijk is. Daar komen we elk jaar glansrijk door. Hetzelfde geldt voor de keuring door de politie."

SERIEUS Door de leiding van De Peppel wordt onderzocht of men iets gemist heeft over wat er onder het personeel leeft. Blij is men niet met de brief en de anonieme klacht. ,,Dat is uiteraard niet goed en niet fijn. Dat waarderen wij ook niet. Daarom zijn wij met de partijen in gesprek wat wij hiermee kunnen en wat wij hiermee moeten doen. Als een klacht wordt ingediend betekent het niet meteen dat iets niet goed is. Maar wij nemen dit zeker zeer serieus. Elke klacht of reacite die wij krijgen is voor ons belangrijk. Wij willen datgene wat wij moeten doen zo goed mogelijk doen. Als mensen blijkbaar menen dat dit anders of misschien beter kan, dan is dat voor ons een signaal om iets te doen."