• Foto: Henny Jansen/BDU

Kerkenfusie Ede per 1 januari een feit

EDE De Hervormde Tabor Gemeente en de Gereformeerde Kerk Ede fuseren per 1 januari 2017 tot de Protestantse Gemeente Ede. Tot de nieuwe gemeente behoren de wijken De Open Hof, Beatrixkerk, Tabor, Gereformeerde kerk Harskamp en de Noorderkerk. De nieuwe gemeente is lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

In Ede werken beide gemeenten op verschillende terreinen al geruime tijd samen, maar een juridische eenheid vormden ze niet. Vanaf 1 januari komt hierin verandering. Vanaf dan kunnen het beheer en de organisatie van de gemeenten efficiënter worden aangepakt.

Gemeenteleden zullen weinig merken van de veranderingen. De verschillende wijkgemeenten met hun eigen predikant en identiteit blijven bestaan. Ook blijven de bestaande kerkgebouwen in gebruik.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente in Ede en de Hervormde Gemeente in Ede maken wel deel uit van de PKN, maar niet van de nieuwe Protestantse Gemeente in Ede.