• Freek Wolff

Kerken fuseren tot Protestantse Gemeente Ede

EDE De Hervormde Taborgemeente en de Gereformeerde Kerk gaan fuseren. De nieuwe naam is Protestantse Gemeente Ede. Naar verwachting zal deze kerk met 4200 leden op 1 januari 2017 gaan functioneren.

 

Als voorbereiding hierop is er door beide kerkenraden een regiecommissie Protestantse Gemeente Ede ingesteld, waar predikant Gerben Westra en penningmeester Harm van der Meij deel vanuit maken, respectievelijk namens de Taborkerk en de Gereformeerde Kerk.

PKN ,,Hier is veel aan voorafgegaan'', licht Westra toe. ,,In de jaren negentig werkten we al samen met kanselruil. Een jaar of tien geleden wilden we samengaan en dat dijde gaandeweg uit. De landelijke bestuursfusie tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN) spoorde ons extra aan om dat ook op lokaal niveau te doen."

Onder die PKN-paraplu vallen beide kerken die nu dus lokaal fuseren. Tot nu toe heeft de Hervormde Taborgemeente de wijkgemeente Centrum (Prinsesselaan), de Open Hof (Hoflaan), de Emmaüskerk (Rietkampen) en deze telt in totaal 1400 leden. De Gereformeerde Kerk Ede (synodaal) heeft de kerk verdeeld in vijf wijken: Harskamp, Noord (Noorderkerk), Beatrixkerk, Open Hof, Rietkampen (Emmaüskerk) en heeft in totaal 2800 leden.

ACHT WIJKEN ,,Nu gaat het dus eigenlijk om acht wijken die in elkaar geschoven worden. In de Rietkampen en Veldhuizen wordt al veel langer samengewerkt'', voegt Harm van der Meij toe.

De conservatieve takken van de PKN in Ede doen niet mee aan de fusiegesprekken. ,,Zij noemen zich orthodoxer en zitten onderling ook niet op één lijn. Hun diensten worden nog wel redelijk goed bezocht, maar qua ledenaantal krimpen ze de laatste vijftien jaar enorm."

EFFICIENCY De fusie levert efficiency op, want straks worden twee kerkenraden en meerdere colleges samengevoegd. ,,Dus het is een optimalisering van de inzet van mensen. Belangrijk is dat de autonome identiteit door de wijken bepaald blijft."

De heren lachen bij het stempel 'licht' voor hun protestantse kerken. ,,Misschien is 'minder rechtzinnig' een betere omschrijving." Ze vermoeden wel dat een aantal leden zich gereformeerd of hervormd blijven noemen, ,,want het is een traditie van eeuwen."

DOLEANTIE In de kerkgeschiedenis ontstond 150 jaar geleden deze tweespalt: de doleantie in 1886. ,,Omdat een aantal leden (gereformeerden) vonden dat de hervormde kerk te 'licht' was geworden. Dat is wel de kern. En nu komen we na anderhalve eeuw toch weer bij elkaar", zegt Van der Meij lachend.

,,Want er is meer wat ons verbindt dan wat ons verdeelt", benadrukt Westra. ,,Het gaat erom dat je je eigen geweten laat spreken bij het lezen van een palet aan bijbelverhalen. Daarin lees je alles over geloof, moed, vertrouwen, hoe je naar God en mensen kijkt. Het geloof betekent: opstaan. Want je bent een mens. Sta op, niet voor een eeuwig leven later, maar omdat je bent geroepen tot actie in het hier en nú!"

,,Wij geloven niet meer in het lezen van de Bijbel waarbij je over elke komma valt", zegt Van der Meij. ,,Het is fijn om elkaar in de kerk te ontmoeten en je kunt iets voor elkaar betekenen."