• Ria Baas

'KBO Ede-Bennekom is er voor en door senioren'

EDE Seniorenorganisatie KBO Ede-Bennekom houdt in oktober bijeenkomsten voor 50-plussers uit de gemeente Ede. ,,De KBO heeft senioren veel te bieden en iedereen is van harte welkom om persoonlijk kennis te maken. De KBO is er voor senioren, door senioren", zeggen Adri Koch en Annelies Taks, twee actieve bestuursleden.

Jan de Boer

KBO Ede-Bennenkom telt 600 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Ede. Zij kunnen lid worden en profiteren van vele voordelen. ,,De KBO-afdeling is in 1985 opgericht", vertelt Taks, die tweede penningmeester is bij de organisatie. ,,De KBO heeft een katholieke achtergrond. Vroeger werd eigenlijk iedereen die katholiek was, vanzelfsprekend lid. Tegenwoordig is het meer een bewuste keuze."

,,Je hoeft ook niet meer katholiek te zijn. We staan open voor iedereen. Ook mensen die niets met het geloof hebben, voelen zich bij ons thuis", vult Adri Koch, secretaris en vervangend voorzitter, aan

STEEDS BELANGRIJKER De KBO zet zich actief in voor de belangen van senioren als het gaat om onder andere langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. ,,Steeds meer landelijke overheidstaken worden overgeheveld naar de gemeente. Lokale belangenbehartiging wordt daarmee steeds belangrijker", aldus Koch. Hierin trekt de KBO op met haar protestantse zusje de ouderbonden PCOB. Onder de noemer van COSBO-Ede voeren zij gesprekken met vertegenwoordigers van verantwoordelijke organisaties en instellingen waaronder de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen.

BELASTING Wie lid wordt van de plaatselijke KBO is daarmee ook lid van de landelijke Unie KBO. Zij maakt zich sterk voor senioren op nationaal niveau. Samen met andere oudere bonden hebben zij bijvoorbeeld onlangs met succes gestreden voor het behoud van de 'Blauwe envelop'. Belangrijk voor mensen die de gang naar digitale communicatie niet kunnen maken. KBO leden kunnen bovendien gebruik maken van een aantal aantrekkelijke voordelen zoals korting op de zorgverzekering en rijbewijskeuring. Een andere poot van de KBO is het ondersteunen van haar leden bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren of het omgaan met een computer.

ONTMOETEN De KBO biedt bovendien een betrokken netwerk van mensen die naar elkaar omkijken en elkaar ontmoeten. Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Actieve senioren, die met pensioen gaan maar nog lang niet aan stoppen willen denken, kunnen zich voor de KBO in te zetten. ,,Zij kunnen aan de slag als bestuurder, redacteur van onze nieuwsbrief, ouderenadviseur, computer-ondersteuner, pr-medewerker of medeorganisator van activiteiten", besluit Adri Koch.

De KBO houdt op woensdag 25 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de zaal van het appartementencomplex De Bosroos hoek rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg in Ede een bijeenkomst. Dinsdag 31 oktober kunnen belangstellenden van 19.30 tot 21.30 uur in de parochiezaal van de katholieke kerk in Bennekom aan de Heelsumseweg 1 terecht.