• Freek Wolff
  • Freek Wolff

Juf Wille Wildeman viert jubileum op De Triangel

LUNTEREN Lesgeven aan leerlingen op een basisschool vindt juf Wille Wildeman-van de Wal (46) het leukste wat er bestaat. En dan vooral op cns De Triangel in Lunteren. Ze werkt er al 25 jaar. Een zilveren jubileum dus.

Freek Wolff

Al heel jong speelde ze schooltje in de tuin met haar drie zusjes. Als tiener kwam ze in Lunteren wonen. Haar ouders stonden aan de basis van de oprichting van De Triangel, terwijl Wille er prompt stage ging lopen. ,,Al bij die eerste stage voelde ik me hier als een vis in het water. En dat is nog steeds zo."

MIJN VAK Wildeman merkte op jonge leeftijd al dat les geven haar op het lijf geschreven is. ,,Ik haal heel veel plezier uit de omgang met kinderen en zou met niemand willen ruilen. Dit is echt mijn vak." Ze vindt wel dat het - qua werkdruk - scheelt dat ze geen fulltime baan heeft, maar drie dagen in de week werkzaam is. Twee dagen voor de klas en één voor ondersteuning aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De andere drie dagen staat haar collega Else Jonkman voor hun groep acht.

DRUK OP DE KETEL Haar voorkeur ligt bij het lesgeven aan kinderen in de bovenbouw, omdat de manier van contact hebben met deze leeftijdsgroep belangrijk voor haar is. ,,Er staat wel druk op de ketel in dit vak en de lat ligt hoog, maar daar houd ik wel van. Dat is geen negatieve stress. Elke dag is nieuw, er komt veel bij kijken en daarom kun je het eigenlijk alleen doen als het je hart heeft. Het moet je passie zijn, anders ben je zo afgebrand."

De jubilaris merkt dat je er in gesprekken met ouders altijd uitkomt, wanneer die voelen dat de leerkracht écht hun kind voor ogen heeft. ,,Dan loopt er iets niet, maar als je beiden het belang van het kind voor ogen hebt, maak je samen een plan. Als de toon van het gesprek maar goed is. We hebben betrokken, mondige ouders. Er wordt veel van ons verwacht, maar dat is goed."

ONTWIKKELEN Lesgeven betekent jezelf bijscholen, de actualiteit volgen en je blijven ontwikkelen. ,,Als je altijd vrij wilt zijn naast je lesdagen, kun je dit vak niet doen. Het gaat altijd door, het is een manier van leven." In alle omstandigheden haalt juf Wille juist energie uit haar werk met de kinderen. ,,Dan zijn dit ook momenten dat ik me kan ontspannen. Ik kijk naar de kinderen en dan 'nemen ze me over' in de goede zin van het woord. Ik werk nooit op de automatische piloot, want ik houd van nieuwe dingen."

Ze wijst op de veelzijdigheid van het vak. ,,Het ene moment geef je kookles en het andere moment verdiep je je in de politieke verkiezingen. Het is de afwisseling die het doet. Elke les begint met een doel en later volgt altijd de evaluatie of je dat doel hebt bereikt."

GEDRAG De ervaren leerkracht is ook rekencoördinator van de school en is intensief met gedrag bezig, waarbij ze trainingen geeft aan kinderen die op sociaal emotioneel gebied een extra steuntje in de rug nodig hebben. ,,Vroeger werden kinderen hooguit in drie niveaus ingedeeld. Maar door individuele aandacht presteren kinderen beter. Als het klimaat goed is en je je veilig voelt in de klas, kom je tot je recht. We kijken naar de eigen talenten."

Onderwijs op maat heeft wel als gevolg dat het een fikse organisatie van de leerkracht vraagt. ,,Zo heb ik in groep acht leerlingen die met rekenen op niveau groep vijf zitten, maar anderen die je op VWO-plus kunt bedienen. Dit gegeven is heel bepalend voor onze manier van lesgeven."

KAMP Wildeman is net terug van kamp naar Ameland met haar klas. ,,We doen dat bewust aan het begin van het schooljaar, want dan heb je als groep wat te winnen. Dan trek je heel intensief met elkaar op en merk je meteen de dynamiek tussen de kinderen. Dat is heel waardevol voor de rest van het jaar. Je maakt leerlingen bewust van wat er in de klas gebeurt met leiders en omstanders. Je stimuleert positieve dingen."

Bij de Triangel krijgen de leerlingen ook mediawijsheid, zoals dat heet. Mobiele telefoons worden gebruikt als de leerkracht zegt dat dit mag. ,,Maar als ze buiten schooltijden communiceren met sociale media heeft dat z'n weerslag in de klas. Daar moet je het dus wel over hebben. Het fenomeen is niet meer weg te denken en heeft plussen en minnen. De wereld ligt met internet aan je voeten. We gebruiken computers volop en hebben zelfs een robot, maar ik ben heel blij dat we zelf aan het roer staan (lacht)."

STAKING De Triangel deed vorige week niet mee aan de landelijke stakingsdag. ,,Maar je wilt wel solidair zijn aan je collega's, omdat je snapt waar het over gaat. Want als je zo'n verantwoordelijk beroep hebt, moet dat ook gewaardeerd worden en moet het takenpakket haalbaar blijven.'' Graag vertelt Wildeman juist ook alle mooie aspecten van haar vak en hoopt zij zo ook andere jonge mensen enthousiast te maken voor dit unieke, belangrijke beroep. Liefde en hart voor kinderen hebben, is volgens de Lunterse de kurk waar haar werk op drijft. Ze beklemtoont ook het functioneren als team. ,,We hebben zeer diverse mensen, maar deze uitvalsbasis is een warm nest. Ik vind het heel belangrijk dat je jezelf mag zijn, ook qua geloofsbeleving. Je kunt van elkaar leren. Ik denk graag zelf na en ben vooral een mensenmens."