• CHE

Jonge statushouders slagen voor HBO-schakeljaar

EDE Een groep niet-autochtone Nederlandse studenten kreeg op vrijdag 6 juli hun certificaat van het voorschakeljaar HBO. Arbeidsmarktregio FoodValley en de Christelijke Hogeschool Ede hebben met steun van de provincie Gelderland samengewerkt aan de voorbereiding van het HBO-schakeljaar 'Status in de Food Valley'. In dit schakeljaar werden jonge, hoog opgeleide statushouders voorbereid op het volgen van een Nederlandse opleiding op MBO-, HBO- of WO-niveau.

De statushouders zijn vaak gemotiveerd om in Nederland een opleiding te volgen. Een schakeljaar helpt hen om de stap naar het beroepsonderwijs mogelijk te maken. In september 2017 is een groep van ruim twintig jongeren, grotendeels uit Syrië en Ethiopië, gestart met het schakeljaar van de CHE. Zij maakten kennis met het aanbod van opleidingen en met de Nederlandse cultuur. Dankzij sponsoring van o.a. het CHE Steunfonds, was het mogelijk om een museumbezoek te brengen en leermiddelen aan te schaffen. Er werd vakkennis aangeboden maar veel aandacht ging uit naar de manier van studeren, die in Nederland sterk afwijkt van studeren in het land van herkomst.

VERVOLG Bijna alle cursisten hebben aan het einde van het jaar een keuze gemaakt voor een vervolgopleiding, op MBO-, HBO- of WO-niveau; van ICT, tot Social Work en Farmakunde. Ook docent, schoonheidsspecialist en maatschappelijk werk behoort tot de wensberoepen. Voor sommigen was dat een andere opleiding dan ze aanvankelijk hadden gedacht, maar die bij nader inzien beter aansloot bij hun talenten en bij de arbeidsmarkt.

ERVARING De jonge statushouders zijn ook gevraagd naar hun ervaringen met het schakeljaar. ,, Het was leuk om met mensen met verschillende achtergronden samen te leren en te werken. Ik heb er veel van geleerd, vooral maatschappijleer vond ik heel interessant" vertelt Filmon uit Eritrea. ,, Maar de onderwijsmethode hier is echt lastig. Zo leerde ik over het hebben van sterke- en zwakke kanten. De docent vroeg mij naar mij sterkste kant. Hoezo dacht ik, ik kan alles toch?", lacht hij. Filmon heeft door het voorschakeljaar een goede keuze kunnen maken, hij weet nu wat hem te wachten staat als hij in september met de ICT-opleiding gaat beginnen.

Essa komt uit het Midden-Oosten. Door het voorschakeljaar heeft hij een realistischer beeld gekregen van opleidingen. ,, Eerst wilde ik naar de universiteit of het HBO, maar ik kwam erachter dat je niet alleen slim moet zijn om zo'n studie te volgen. Je moet ook veel doorzettingsvermogen hebben, anders kun je beter een andere keuze maken. Wat ik ook geleerd heb is samen te werken. Dat ben ik niet gewend en het gaat nog steeds niet echt goed, maar wel veel beter dan in het begin", zegt hij met een brede glimlach. ,, Het moeilijkste vind ik dat bij ons de docent alles doet en de student maar een klein beetje. Maar hier is het andersom en dat was wennen", geeft Essa toe.

Niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de hogeschool heeft het jaar veel betekend. Docenten, coaches en taalmaatjes werden deelgenoot van het leven van de cursisten hier en raakten verbonden met de gebeurtenissen in het land van herkomst. De deelnemers konden docenten een spiegel voorhouden als het gaat om de Nederlandse manier van doen. Het thema diversiteit krijgt daardoor in de toekomst binnen de CHE meer aandacht. De samenwerking met de Arbeidsmarktregio FoodValley nodigt uit om verder beleid uit te stippelen en deze groep statushouders te helpen aan de beste kansen op opleiding en werk.