• Jan de Boer

Jan Haasjes gaat zijn vmbo-pubers missen

EDE Jan Haasjes ontving bij zijn afscheid als directeur van Het Streek locatie Zandlaan uit handen van locoburgemeester Leon Meijer de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede. ,,Ongelooflijk, dat had ik niet verwacht. Het is veel eer. Ik was er door overvallen." Haasjes is een beetje sprakeloos. ,,Dat ben ik overigens niet zo gauw. Nu was ik wel een beetje stil. Heel bijzonder." 

Jan de Boer 

De directeur vond het ook bijzonder dat hij de medaille uit handen van Leon Meijer kreeg. ,,Met hem heb ik veel te maken gehad. Wij hebben een goede klik, het is leuk dat hij het als locoburgemeester deed. In het verleden heb ik nog eens een cursus samen met hem gedaan, met name over zaken van kwetsbare jongeren had ik veel met hem te maken. Ik zat ook met Meijer in een stuurgroep van schoolverlaters. Het krijgen van deze medaille is mooier dan dat je een lintje krijgt. Dat doet me niet zo veel. Omdat ik in Ede actief ben geweest, vind ik het leuk dat de gemeente Ede zo'n medaille uitreikt. Dat is een waardering van dingen, die je in de gemeente zelf hebt gedaan."

SCHAKELKLAS Jan Haasjes zette zich tijdens zijn werkzame leven, dat overigens nog tot de komende zomervakantie duurt, in voor de ondersteuning van kwetsbare jongeren. ,,Op allerlei plekken waar het maar kon, heb ik geprobeerd om te bekijken of ik iets kan betekenen voor jongeren die op de rand zitten van de samenleving. Jongeren die eruit vallen, jongeren die thuis zitten. Om daar iets voor te betekenen is altijd een missie voor mij geweest. Daarom is ook een internationale schakelklas aan de school verbonden. Daar zitten jongeren met weinig kansen. Het is belangrijk om daar iets voor te betekenen."

Waar die betrokkenheid vandaan komt weet hij niet. ,,Ik heb altijd iets met jongeren gehad. M'n hele leven lang, met name met pubers. Als er dan pubers met problemen bij waren, was ik daarmee begaan. Dan zette ik me daar voor in. Dat had ik al als docent, en later als teamleider en directeur." Haasjes begon in 1975 aan de mavo aan de Beukenlaan. Hij studeerde aan de toenmalige pedagogische academie in Meppel. ,,Ik wist m'n hele leven al dat ik het onderwijs in wilde. Het laatste jaar van m'n studie mocht ik stage lopen op een huishoudschool en een technische school. Dat vond ik veel leuker dan werken met de kinderen op de basisschool."

,,Op beide scholen kon ik een baan krijgen", vervolgt Haasjes zijn verhaal. ,,Maar ik moest in militaire dienst. Toen had ik nog nooit van dienstweigeren gehoord. Het bleek dat ik geschikt was voor de officier opleiding. Tijdens de diensttijd ben ik met de studie geografie begonnen. Toen ik er een jaar op had zitten, werd ik als leraar aardrijkskunde in Ede aangenomen. Voor die tijd kende ik Ede helemaal niet. Op allerlei plekken was Ede toen een traditionele gemeente. Ook heb ik altijd een aantal uren godsdienstonderwijs gegeven. In m'n vrije tijd haalde ik daarvoor de bevoegdheid."

TE VEEL MANAGER Haasjes stond vijfentwintig jaar voor de klas. Door allerlei fusies waren er voor hem later geen kansen op promotie bij Het Streek. ,,Er kwam een baan vrij bij het Pantarijn in Rhenen, waar ik vijf jaar directeur ben geweest. Daar was ik ook al bezig om wat te betekenen voor allochtone mensen. Toen kreeg ik de tip dat er een mooie baan vrij was bij de pabo Domstad in Utrecht. Daar werd ik opleidingsmanager van de minor opleiding. Ik heb er drie jaar genoten, maar het was niet helemaal de baan die op mijn lijf was geschreven. Te veel manager, te veel personeel en organisatie, te weinig onderwijs."

In Utrecht ontdekte Haasjes, dat hij niet helemaal meer met twee benen in de samenleving stond. ,,Ik ging mij vmbo-pubers missen." Eind 2008 werd hij aangenomen bij Het Streek. ,,Ik heb heel veel geleerd van mijn uitstapje naar Pantarijn. Daar was het een andersoortig management. Bij Domstad leerde ik hoe het er bij hbo-onderwijs aan toeging. Ik kwam met hele andere bagage aan bij het Streek terug dan toen ik daar wegging. Ik werd directeur van de Amsterdamseweg, de mavo Vossevelde en van het praktijkonderwijs aan de Oranjelaan. Die drie moesten worden samengevoegd, omdat er een nieuwe school kwam."

NIEUWE SCHOOL De nieuwe school moest een school worden met veel verbindingen in het vervolgonderwijs en met goede contacten in het bedrijfsleven. ,,Dat moet je opbouwen. We bedachten een onderwijsconcept met 'learning company'. In de loop van de tijd hebben we er een ondernemende, dynamische school van gemaakt. Daarvoor had je drie scholen, die allemaal op hun retour waren. Nog geen 700 leerlingen, nu hebben we nadat we alle zeilen hebben bijgezet zo'n 950 leerlingen. Momenteel is er een kleine terugloop door een minder aanbod van kinderen. De school is gevarieerd, er zijn verschillende opleidingen. Op de vmbo's geven we alle opleidingen, dat betekent dat kinderen doorstromen naar het mbo. Ook stroomt een aantal mavoleerlingen door naar de havo. De kinderen in het praktijkonderwijs stromen merendeels door naar arbeid. En sinds twee jaar is er de internationale schakelklas. Alle jongeren die moeite hebben om een plekje te krijgen, proberen we met allemaal projecten een plek te geven. De gemeente ondersteunt dat ook op allerlei manieren."

In het onderwijs is heel wat veranderd. ,,Gelukkig, ik houd van verandering. De grootste verandering is dat er steeds meer keuzemogelijkheden voor leerlingen zijn. Er is een praktijkafdeling waar het gepersonaliseerd leren is doorgevoerd. Dat houdt in dat er een rooster is voor een aangepast programma voor elke leerling. Elk talent kan zich ontplooien is ons praktijkonderwijs. Dat is goed geworden. Nu zijn we bezig om het predicaat excellent te krijgen. Het is nu een afdeling die een voorbeeld is voor andere praktijkscholen in Nederland."

ACTIEF Na zijn pensionering blijft Haasjes actief in het onderwijs. ,,Ik ben gevraagd om voor anderhalve dag in de week met een aantal mensen een fysieke technische omgeving voor basisschoolkinderen en brugklassers te realiseren voor het Technova College in een heel nieuw gebouw voor het ROC A12. Aan die kinderen moeten we in de komende jaren wetenschap en technologie aanbieden. Basisscholen hebben niet genoeg middelen en mogelijkheden om dat zelf te doen. Wij gaan de basisscholen daarmee zorgen uit handen nemen."