Inwoners mogen meepraten over openbare ruimtes

EDE Meer robuust groen in woongebieden, verbeterde toegankelijkheid en sociale veiligheid, maar ook bij alle keuzes voor inrichting en materiaal staat duurzaamheid centraal. Dit zijn belangrijke uitgangspunten uit de visie op de Openbare Ruimte die het Edese college van burgemeester en wethouders heeft vrijgegeven voor inspraak. Bewoners en ondernemers mogen de komende weken aangeven of zij de nieuwe uitgangspunten voor het onderhoud van wegen, groen, water en straatmeubilair goed vinden.

Met de visie Openbare Ruimte legt de gemeente voor de komende jaren vast hoe de openbare ruimte eruit zal zien, waarmee het een belangrijke vertaling is van de structuurvisie die voor Ede en de buitendorpen worden gemaakt. Inwoners en ondernemers kunnen tussen maandag 14 maart en vrijdag 29 april te kennen geven of zij het met de visie eens zijn. In deze periode houdt de gemeente ook een informatieavond.

KWALITEITSNIVEAUS In de visie staat op een minimale en eenvoudige manier hoe alle openbare ruimtes in Ede er uit moeten zien. Hoeveel kwaliteit hieraan wordt toegevoegd, kan per buurt of buitendorp verschillen. Dit is afhankelijk van het belang van plekken en wens van bewoners en bedrijven om zelf een bijdrage te leveren aan het onderhoud. Hiervoor is een kaart gemaakt waar de verschillende regie-, beheer- en inrichtingniveaus per straat staan. Materialen die de gemeente kiest en keuzes bij het inrichten van de openbare ruimte worden gemaakt op basis van ´Total Cost´ of ´Ownership´. Dat betekent dat de kosten over de gehele levensduur worden meegerekend. Daardoor worden financieel duurzame keuzes gestimuleerd.