• De onbeveiligde spoorwegovergang Poelakkerweg-Zandkampweg in Lunteren.

    BDUmedia

Ingezonden: Koninklijke weg volgen voor Madurodam overweg

LUNTEREN De koninklijke weg volgen voor een Madurodam overweg, een lachwekkend bericht!

In Lunteren bevindt zich tussen de Dorpsstraat en de Veenweg de Zandkampweg. Aan de Zandkampweg, die een paar honderd meter lang is, staan 5 huizen. Deze huizen staan op een taartpunt grond die begrensd wordt door een zandpad achter de huizen dat eindigt bij een mini spoorovergang.

In een artikel in de Barneveldse Krant van 6 november jl. klaagden twee eigenaren met een woning aan de Zandkampweg hun nood over het feit dat ProRail hun spoorovergang wilde sluiten.

Waar zit hem dan toch het gestelde grote belang van deze spoorwegovergang?

Kruisingen van spoorwegen en wegen vormen, zelfs als je ze goed beveiligd, een voortdurend en ernstig te nemen gevaar. Dat is recent door het vreselijke ongeval in Oss nog maar eens schrijnend duidelijk geworden. En ook in Lunteren heeft recent nog een ernstig ongeval plaatsgevonden op een niet beveiligde overgang. Voor treinbestuurders is het terugbrengen van het aantal onbewaakte overgangen een zegen. Je moet er niet aan denken dat een kind op de bewuste locatie ongehinderd, er liggen geen betonblokken, het spoor op kan lopen.

Uiteraard is het je goed recht om gebruik te maken van een uit 1907 daterende erfdienstbaarheid. Het recht van overweg komt in dit geval toe aan de eigenaren van 2 woningen. De eigenaren van de overige drie woningen hebben er, althans juridisch gezien, niets mee te maken. ProRail heeft alle vijf de eigenaren € 1000 aangeboden. Dat is een mooie geste, die echter niet werd geaccepteerd dor de twee eigenaren met de erfdienstbaarheid. Ik vermoed dat de andere aanwonenden wel in zijn voor het aanbod van ProRail. Zij hebben verder geen enkel recht. ProRail is jegens hen tot niets verplicht. ProRail zal zich nu wel beperken tot het zoeken naar een oplossing met de eigenaren van de twee ‘heersende’ erven.

Volgens de twee eigenaren zou het bedrag voor een AHOB zou niet opwegen tegen de kosten die nu voortvloeien uit het afsluiten en de planschade. In dit geval gaat het echter niet om planschade maar om het afkopen van een uit 1907 daterende erfdienstbaarheid. Hierbij gaat het feitelijk slechts om het recht van de eigenaren van twee woningen.

Als ProRail er met die twee eigenaren niet uitkomt om hun erfdienstbaarheid af te kopen zal het inderdaad uitdraaien op een lange en kostbare onteigeningsprocedure. Gedurende die tijd blijft het veiligheidsrisico voortduren. Bij het overleg met aanwonenden, dat zijn dus hooguit de eigenaren van vijf woningen, over nut en noodzaak van sluiting heeft de gemeente hooguit een intermediaire rol.

De roep van de twee eigenaren om de koninklijke weg te bewandelen: inspraak, behandeling in college en besluitvorming in de gemeenteraad is een brug (spoorovergang) te ver. Hier wordt namelijk geen overgang aan de openbaarheid onttrokken. Deze overgang is namelijk niet openbaar, maar is gebaseerd op een recht van overpad van slechts twee eigenaren.

Gerard Engelen
Lunteren