• Mathilde van Ravensberg
  • Mathilde van Ravensberg

Ingezonden brief: Bijeenkomst Lelystad Airport maakt monddood

EDE Woensdagavond 27 september werd Ede getrakteerd op een voorlichtingsavond van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nou ja, laat dat 'Milieu' maar weg, zo bleek op die avond. Bij de ingang werden door een actiegroep mondkapjes uitgedeeld als symbool van luchtvervuiling en gebrek aan inspraak. Die kapjes mochten we opzetten aan het begin van de avond, en het was beter geweest als die niet meer af waren gedaan. Daarna begon de avond met thee, koffie en een lekker minitaartje. Het inpakken van het publiek was begonnen.

Een 'Mevrouw de voorzitster' introduceerde de deskundigen:

- Hans Alders van de Alderstafel met een mooi verhaal over grote economische belangen (En hoe kun je daar tegen zijn?). Maar die zijn gewoon quatsch, omdat budgetvluchten naar verre vakantieoorden gesubsidieerd worden door de belastingbetaler. En hier gaat het Bruto Nationaal Product vooral in tegen het Bruto Nationaal Geluk.

- Een Gelderse gedeputeerde die uitlegde hoezeer ze haar best aan de Alderstafel had gedaan (maar ja, ze was ook ziek geweest) en die vooral uitstraalde dat gehaaide lui gemakkelijk over haar heen walsen. En in dat geval is de provincie, dat wil zeggen u, toch gewoon akkoord?

- Iemand van de luchtverkeersleiding die uitlegde dat laag vliegen onvermijdelijk was, dat laag af en toe lager kan zijn omdat inkomend en vertrekkend verkeer van Lelystad boven Ede elkaar kruisen; dat botsingen niet plaatsvinden omdat het voorkómen van botsingen nu eenmaal zijn vak is. Heel geruststellend toch? Maar hij struikelde bij het verlaten van het podium wel over het trapje. Een ongeluk ligt in een klein hoekje…..

- Een geluidsdeskundige die in vijf minuten alle geluidsoverlast wegtoverde door te stellen dat we de vliegtuigen niet zouden horen als we zelf 'lawaai' maken van rond de 40 decibel. Alleen jammer dat u dat niet doet in uw achtertuin of in het bos, tenzij u de bladblazer hanteert. En hij adviseert u het raam van uw slaapkamer te sluiten, dan wordt die 40 decibel zomaar 20 minder. Goed advies toch? Ramen dicht, scheelt ook heel wat ultrafijnstof binnen.

- Een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur (nee, niet 'en Milieu') die mededeelde dat er nog geen normen zijn voor ultrafijnstof uitgestoten door auto's en vliegtuigen, en we dus niets kunnen zeggen over de schadelijke effecten op de gezondheid. En, o ja, we moesten bedenken dat de snelwegen in de buurt ook voor nogal wat uitstoot zorgen. Dus dit kan er nog wel bij. U merkt er niets van, die COPD komt pas later. Maar wel zou hij kijken of er 'proefgedraaid' kon worden: binnenkort kunnen de inwoners dan horen hoeveel overlast vliegtuigen op een hoogte van 2700 tot 3000 meter veroorzaken.

- En dan als uitsmijter een vertegenwoordiger van actiegroep 'Red de Veluwe'. Kijk, wat zijn we blij met die democratische inspraak. Helaas klonk al in zijn optreden de overgave door: we moesten vooral mailtjes sturen naar politici en alle beslissingen blijven volgen. Dit ingekapseld actiecomité maakt de dramatische klucht compleet. Enne, bedankt ministerie, dat ik hier mag staan.

KLUCHT De zaal morde, was boos, interrumpeerde, stelde kritische vragen, voornamelijk aan het begin van de avond. En Mevrouw de voorzitter beloofde dat alle onbeantwoorde vragen, later opnieuw aan de orde zouden komen, en wel bij de plenaire bespreking aan het eind met de verschillende deskundigen. Maar die bespreking kwam er niet: plotseling was de avond zomaar afgelopen. De bezoekers waren gemasseerd, overgoten met sprekers die overrompelden (Hans Alders) of nietszeggend waren.

En dat alles leek te werken als een drug. De avond werd afgekapt, verdoofd stond iedereen op, de boze uitroepen aan het begin van de avond bleven weg. Men drentelde als makke schapen de zaal uit: geslagen, verslagen, murw gemaakt, op weg naar de kaasblokjes, een glaasje fris en een goed gesprek over de nieuwe vakantiebestemming. Vanuit Lelystad misschien? Lekker goedkoop. De klucht: na de afknapper op weg naar de opknapper van de borrelnootjes. Dan werd het toch nog gezellig.

NIET LUISTEREN Maar ondertussen dendert de trein van de luchtvaartlobby door. Deze avond, waarvan bezoekers hoopten dat die remmend zou werken, heeft juist voor meer gas gezorgd. Mede omdat op veel vragen van bijkomstige waarde een geruststellend antwoord werd gegeven (misschien zou niet vanaf 6 uur 's morgens gevlogen worden, maar vanaf 7 uur, en nee, een teveel aan kerosine zou niet geloosd worden, en vindt u 2700 meter hoogte te laag, nou we gingen toch al naar 3000 meter). Er werd dus echt 'geluisterd' naar de mensen. Maar we willen dit gewoon niet, helemaal niet - kappen met die routes boven de Veluwe!

MANIPULATIE Een uitdrukking die steeds in mijn hoofd speelt luidt: repressieve tolerantie. De burger mag zijn zegje doen (tolerantie), de overheid geeft in bijkomstige zaken een beetje toe, maar drukt wel haar plannen door ten koste van die burger (repressie). Repressieve tolerantie werkt zo als een smeermiddel bij het verwerkelijken van doelen, en ik ben ervan overtuigd dat dit de opzet van zulke avonden is: een psychologisch spel met de aanwezigen, goed voorbereid, ook op de vragen die komen gaan, om de bewonersbarrière weg te nemen. Manipulatie noemen we dat.

MILIEU GROTE VERLIEZER En wat is het doel? Dat is het verwezenlijken van goedkope recreatieve vluchten naar verre recreatiegebieden. We offeren daarvoor dichtbij gelegen recreatiegebieden op. En de economische waarde luidt: we vliegen budget via een met belastinggeld zwaar gesubsidieerd vliegveld dat de eerste 10 jaar verlies blijft lijden, om ons geld in het buitenland uit te geven. We vliegen met accijnsvrije kerosine over de Veluwe, dat als stiltegebied naar de knoppen gaat. Bezetting van de stilte en ruimte met lawaai. En door de vernietiging van recreatiegebieden in ons land zal de noodzaak tot recreëren in het verre buitenland verder toenemen. Nog meer vluchten, die weer tot… juist ja.

De idiotie ten top, en we slikken dat omdat we ons door Den Haag laten inpakken. De hele avond ging het ook steeds over de Milieu Effect Rapportage. Nou, mijn eigen MER constateert dat het milieu naar de kloten gaat door verdergaande CO2-uitstoot, en dat allemaal voor plat vermaak aan een of andere Costa. Hoe dit verenigd kan worden met het verdrag van Parijs is mij een raadsel. Afijn, we hadden onze mondkapjes afgezet tijdens de bijeenkomst, maar na afloop konden ze weer op, als symbool voor het feit dat we monddood gemaakt zijn.

RED DE VELUWE Beste bewoners van Ede: laat je niet inpakken, ga ervoor liggen. Misschien is het nog niet te laat. Voorkom dat die routes er überhaupt komen. Ga zelf ook niet meer naar die Costa's. Want als die vliegtuigen eenmaal vliegen voorspel ik Schipholtoestanden. Dan kan 3000 meter hoogte zomaar weer 2700 worden, of lager. Veertig decibel lawaai kan 48 worden. Zeven uur 's morgens wordt helaas zes uur (met mogelijk ook nachtvluchten). Het aantal vluchten kan worden opgevoerd, want onderzoeken tonen aan dat u toch minder hinder hebt dan verwacht werd, ook al ziet u dat anders.

Kortom de zaak zal worden opgerekt met steeds nieuwe rapporten en steeds nieuwe geluidsnormen, die heel flexibel zijn, in de zin dat ze steeds verruimd kunnen worden als de vliegmaffia dat nodig vindt. Vraag het de bewoners rondom Schiphol, dan weet u wat ons te wachten staat. Daarom: alsjeblieft, red de Veluwe!! We zijn toch niet gek? Alders ziet ze (al) vliegen, maar wij niet!

Jan Keij, Ede