• Lex van Lieshout

Informatiebijeenkomst over vliegroute Lelystad

EDE 'Nee tegen laagvliegrouter over Ede' en gemeente Ede organiseren op zaterdag 10 februari een informatiebijeenkomst over de laagvliegrouter vanuit Lelystad Airport. ,,De geplande laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport zullen onvermijdelijke gevolgen voor Ede hebben. Het gaat hierbij ondermeer om geluidshinder en verslechtering van het leefklimaat. Iedereen die daarover meer wil weten, is welkom op een informatiebijeenkomst op zaterdag 10 februari", zo staat in een persbericht.

De groep 'Nee tegen laagvliegroutes over Ede' verzorgt deze middag een programma met vijf presentaties en een debat. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis. Voor het bijwonen van de middag is reserveren nodig.

Wethouder Leon Meijer, die onder andere luchtverkeer en milieu in zijn portefeuille heeft, zal de middag openen. Leon Adegeest , de ontdekker van fouten in de milieueffectrapportages (MER) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor Lelystad Airport, vertelt over zijn bevindingen. Lector Duurzame Luchtvaart Paul Peeters gaat in op de (groei van de) luchtvaart die de klimaatdoelen van Parijs voor Nederland onbereikbaar maken. En draagt mogelijke oplossingen daarvoor aan. Voorzitter Stichting Red de Veluwe, jurist Robert Tieskens, weet als geen ander aan welke Europese richtlijnen het ministerie zich zou moeten houden. Hij diende een formele klacht in bij de Europese Commissie. Tenslotte vertelt Greenpeace-medewerker Willem Wiskerke over milieueffecten en de mogelijkheden om de huidige plannen voor Lelystad Airport tegen te houden of te wijzigen.

De informatiemiddag start om 13.30 uur met een inloop en duurt tot 16.30 uur. Aanmelden: www.hoogoverede.nl/informatiemiddag/reserveren. Toegang: vrijwillige bijdrage voor de onkosten.