• Mathilde van Ravensberg
  • Mathilde van Ravensberg
  • Mathilde van Ravensberg

Informatieavond vliegroutes niet bevredigend

EDE De informatieavond in De Reehorst in Ede over de nieuwe vliegroutes voor Lelystad Airport verliep woensdagavond rumoerig. Veel van de 450 aanwezigen gingen met een onbevredigend gevoel naar huis. ,,We zijn geen barst wijzer geworden." ,,De plannen worden goedgepraat" en ,,De Veluwe scheelt ze niks", waren veel gehoorde geluiden.

De zaal zat niet helemaal vol, hoewel er was uitgeweken naar een grotere ruimte dan de eerst gereserveerde kleinere zaal met driehonderd stoelen. Bij de ingang van De Reehorst deelde het actiecomité 'NEE tegen laagvliegroutes over Ede' mondkapjes uit. Hiermee werd op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de luchtvervuiling en voor het feit dat de gewone burger monddood wordt gemaakt; geen mogelijkheid tot inspraak.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de avond organiseerde, voerde diverse deskundigen en verantwoordelijke beleidsmakers op voor een zegje op het podium van De Reehorst. Met geruststellende geluidsmetingen, als dat het met zo'n vijftig decibel wel meevalt met de geluidsoverlast boven Ede, werd de zaal voor hun gevoel gesust. Hoezeer het onderwerp speelt in Ede bleek wel tijdens de vele, soms verhitte, interrupties door de betogen. Op de concrete vraag: 'waarom is er niet eerder gestart met de herziening van het luchtruim terwijl al in 2009 plannen zijn gemaakt voor Lelystad' kwam geen helder antwoord. ,,Ja er is daarin tijd verloren gegaan", aldus Hans Alders, voorzitter van de zogeheten Alderstafel, een overlegtafel over de ontwikkeling van de luchtvaart. ,,Maar het luchtruim is een zeer complex gebeuren, waarbij ook internationaal overleg nodig is. Dat kost veel tijd."

BINNEN WETTELIJKE NORM Wat blijkbaar nauwelijks tijd kost is het intekenen van een nieuwe vliegroute. De Edese wethouder Leon Meijer verbaasde zich gisteren nogmaals over de manier waarop die routes afgeraffeld worden. ,,Het lijkt erop alsof ze een woonwijk bouwen en ineens denken 'verhip we zijn de wegen vergeten'." In het nieuwste ontwerp komen er zowel vertrekkende als aankomende vliegtuigen over Ede-Zuid en Bennekom. Volgens het Ministerie vallen alle huizen in Ede binnen de wettelijke geluidsnorm van 48 decibel. ,,Nog minder dan het geluid van een conversatie in een drukke kamer vol visite", klonk het geruststellend. De aanwezigen konden het geluid ervaren met behulp van een Virtual Reality-bril en koptelefoon. ,,Het valt mee", zegt een dame als ze onder de koptelefoon uit komt.

AANLEIDING VOOR MER Wel wordt er genoemd dat het omgevingsgeluid van een stiltegebied als de Hoge Veluwe niet boven de 35 decibel uitkomt. Dan ervaar je die bijna 50 decibel wel degelijk als extra geluid. Deze cijfers geven in ieder geval geen aanleiding tot een MER (Milieu Effect Rapportage) aldus Alders. Zo'n MER is wel uitgebreid gedaan in de directe omgeving rond Lelystad Airport. Tot 2023 breidt Lelystad uit tot 10.000 vliegbewegingen. Die zou betekenen dat de route boven Ede zo'n zestien keer per dag wordt gebruikt; acht keer voor stijgen, acht keer voor dalen. Na 2023 moet het luchtruim zijn herzien, dan mag Lelystad Airport pas uitbreiden tot de verwachte 45000 vliegbewegingen per jaar. Voor Ede gaat dan het aantal overtrekkende machines naar gemiddeld 120 per dag; 60 stijgend, 60 dalend.

TELEURSTELLEND Of en hoe de laagvliegroutes dan worden aangepast, wilde Alders niet zeggen. Julie van Rooij van het Actiecomité uit Ede vond de informatieavond teleurstellend. ,,De plannen zijn goedgepraat. Het ministerie heeft lak aan de Veluwe. Ze proberen ons gerust te stellen, maar er komen steeds nieuwe routes. Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de Veluwe." Deze opmerking onderstreept opnieuw de sfeer van de avond. Lelystad Airport, dat momenteel al wordt gebouwd, dendert door. Zo lijken de vliegroutes een onomkeerbaar proces. De enige die er nog een stokje voor kan steken, is de Tweede Kamer. In november staat dit onderwerp op de agenda. Ede is in ieder geval al gestart met een stevige lobby in het Haagse, vertelde Meijer.