• Toussaint Kluiters

Informatieavond over zwerfafval in Ederveen

EDERVEEN In samenwerking met de Gemeente Ede organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond in Ederveen over een nieuwe aanpak van zwerfafval. De informatieavond vindt plaats op donderdag 25 oktober om 20.00 uur in dorpshuis De Zicht, in Ederveen. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en dan kunnen we er allemaal echt van genieten. De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtgenoten een Zwerfafvalbrigade oprichten. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening.

De gemeente is enthousiast over het concept van Zwerfafvalbrigades en gaat er vanuit dat het een waardevolle aanvulling is op reeds bestaande initiatieven om zwerfafval aan te pakken. Bovendien hebben bewoners uit Ederveen zelf in het kader van het proces Levend Landschap Ederveen-De Klomp aangegeven iets tegen zwerfafval te willen doen. In Wekerom, Bennekom en Otterlo zijn al Zwerfafvalbrigades actief.

Tijdens de avond is er een presentatie over landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht. Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat. Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen landschap. SLG heeft geen eigen terreinen en werkt altijd samen met anderen, zowel organisaties als burgers. Het aantal aangesloten vrijwilligersgroepen in Gelderland is op dit moment ruim driehonderd, met in totaal meer dan 8600 vrijwilligers.