• Lex van Lieshout

Informatieavond over nieuwe Zwerfafvalbrigades in Lunteren


LUNTEREN In samenwerking met de gemeente Ede organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond in Lunteren over een nieuwe aanpak van zwerfafval.


De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtgenoten een Zwerfafvalbrigade oprichten. De gemeente is enthousiast over het concept van Zwerfafvalbrigades en gaat er vanuit dat het een waardevolle aanvulling is op reeds bestaande initiatieven om zwerfafval aan te pakken. Vorig jaar zijn met succes Zwerfafvalbrigades opgericht in Bennekom, Otterlo en Wekerom. De gemeente Ede is volgens SLG heel positief over het effect van de Zwerfafvalbrigades in het afgelopen jaar. Daarom is afgesproken dat we in 2018 nog twee brigades oprichten,waaronder in Lunteren.


Tijdens de avond krijgen bezoekers een presentatie over landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, een oplossing voor een schoner landschap. Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: samen zwerfafval opruimen en het hoeft niet lang te duren. Iedereen kan het initiatief nemen en iemand doet alleen mee als hij of zij zin en tijd heeft. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.


Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor een vitaal en herkenbaar streekeigen landschap. SLG heeft geen eigen terreinen en werkt altijd samen met anderen, zowel organisaties als burgers. Het aantal aangesloten vrijwilligersgroepen in Gelderland is op dit moment ruim 280, met in totaal meer dan achtduizend vrijwilligers. Een overzicht van alle Zwerfafvalbrigades staat op
www.landschapsbeheergelderland.nl.

De informatieavond vindt plaats op donderdag 8 maart om 19.30 uur in het Westerhoffhuis, Dorpsstraat 28 in Lunteren. De avond start om 19.30 uur met een kopje koffie of thee. Iedereen is welkom.