• Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker

Horeca Ede Centrum voert gezamenlijke huis- en gedragsregels in

EDE ,,We hebben een verbeterslag gemaakt op het Museumplein". Dat zei wijkagent van Ede Centrum Martijn Hakstege in een interview in Ede Stad dat ging over een jaar gebruik van bodycams door de politie en handhavers. ,,Een groot compliment naar de ondernemers en portiers is op zijn plaats. Op het plein is het bijna niet meer mogelijk om als minderjarige alcohol te verkrijgen", voegde hij daar aan toe. Een mooi resultaat en reden genoeg voor de samenwerkende partijen om nog meer te willen bereiken waar het gaat om uitgaan en veiligheid. Om dat te behalen werd Josien van Bommel als projectleider aan de samenwerkende partijen toegevoegd. Zij begeleidt de belanghebbenden aan de hand van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Ted Walker

Van Bommel houdt zich al sinds 1998 bezig met veiligheid in uitgaansgebieden. ,,In die tijd hadden de partijen in een uitgaansgebied hun eigen manier van samenwerken en was er geen eenduidige aanpak'', vertelt Van Bommel. ,,Op een goed moment heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een landelijk format ontwikkeld, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Zodat niet iedere gemeente weer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. 

STRUCTUUR Het uitgangspunt van de KVU is partijen samenbrengen, problemen in kaart brengen en oplossen. Maar wie zijn deze partijen nu eigenlijk? ,,Dat zijn in wezen alle mensen die een belang hebben bij veiligheid tijdens uitgaanstijden op het Museumplein in Ede. Denk aan de gemeente, politie en horecaondernemers, maar ook bewoners van het centrum en niet te vergeten het uitgaanspubliek'', legt Van Bommel uit. ,,Bij de KVU draait alles om de onderlinge communicatie, de neuzen dezelfde kant op en een constructieve samenwerking. Het instrument brengt structuur in processen zodat die  inzichtelijk en overzichtelijk worden en blijven.''

RELATIE VERBETERD De belanghebbenden zelf zijn enthousiast over de aanpak. ,,De gemeente Ede wil graag in gesprek blijven met haar inwoners, in dit geval met de bewoners van Ede Centrum'', zegt Henk Overeem, voorzitter van de Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC). ,,De KVU is nu al een goed instrument gebleken voor belangen die spelen binnen de 3500 inwoners van Ede Centrum. We hebben niet alleen beter en meer structureel contact met de gemeente maar ook de relatie met bijvoorbeeld de horecaondernemers is verder verbeterd. Een van de speerpunten van de BEC is bijvoorbeeld dat we in de zeven jaar die we nu bestaan graag meer inzicht wilden hebben in het aantal evenementen. Daarvoor wilden we graag in contact komen en blijven met de horeca. Maar dat lukte niet goed. Totdat we begonnen te werken via de methodiek van de KVU. Dat doen we nu pas een paar maanden maar het contact loopt als een trein. Heel positief. Hoe dat kan? Platgeslagen komt het er op neer dat het contact vereenvoudigd is. We hebben een lijst gekregen met alle evenementen die georganiseerd gaan worden met daarbij, en dat is het belangrijkste, één telefoonnummer dat kan worden gebeld als inwoners van het centrum iets kwijt willen aan de horeca. Deze informatie hebben wij gepubliceerd op onze website (bec-ede.nl) en zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. We hoeven dus niet meer af te wachten maar doen actief mee en weten waar we aan toe zijn. En dat geeft een heel ander gevoel'', zegt Overeem.

JONGERENRAAD Het uitgaanspubliek is binnen de werkgroep vertegenwoordigd door Arjan Boot (19), penningmeester van de Jongerenraad binnen de gemeente Ede. ,,Onze taak is tweeledig. Wij proberen het perspectief van het uitgaanspubliek binnen de werkgroep te belichten'', zegt Boot. ,,Daarnaast zetten wij ons in om de communicatie naar het uitgaanspubliek te vereenvoudigen. Wij hebben op onze beurt bijvoorbeeld een grote studentenvereniging uit Ede als achterban waar wij informatie vandaan halen en weer naar terugbrengen. Zo wordt er dus niet in een kamertje besloten  over het uitgaanspubliek maar mét de mensen die zich veilig willen voelen tijdens het uitgaan. Daarmee wordt wat mij betreft weer een hele positieve slag geslagen.''

APPGROEP ,,Dit is iets wat we nog misten'', vindt ook Martijn Hakstege. ,,Zoals gezegd hadden we al een fantastisch horecateam. Daarmee doel ik op de samenwerking tussen goed opgeleide portiers, de ondernemers, handhaving van de gemeente en de politie. Maar we gaan nog weer wat stappen verder. Zo hebben we nu een groepsapp waar alle horecaondernemers van het centrum in participeren die vrijdag- en zaterdagnacht geopend zijn. Want dat is waar we het over hebben; vrijdag- en zaterdag tussen 22.00 uur en 5.00 uur. Ook de portiers maken onderdeel uit van die appgroep. In die groep kunnen we elkaar op de hoogte houden. Het voordeel van een dergelijk appgroep is uiteraard dat iedereen meeleest en dus meteen op de hoogte is. Daarnaast gaan we ook intensief aan de slag tegen fraude van legitimatiebewijzen. Het gebeurt zo'n zes keer per avond dat jongelui zich legitimeren met een bewijs van iemand anders. De eerste keer dat dit gebeurt gaan we het gesprek aan met de betrokkene. Maar als dat nog een keer gebeurt, dan maken we Proces-Verbaal op. En dat heeft heel verstrekkende gevolgen. Zoiets komt achter je naam te staan en raak je nooit meer kwijt. Een verklaring omtrent het gedrag, dat je bijvoorbeeld nodig hebt om bepaalde beroepen uit  te mogen oefenen, zul je de rest van je leven niet meer krijgen. Heel belangrijk dus om groot op in te zetten.''

,,Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat er een systeem gaat komen waarin gegevens tussen de verschillende horecagelegenheden gedeeld gaan worden'', gaat Hakstege verder. ,,Hoe we dat precies gaan vormgeven weten we nog niet, maar we willen er naartoe dat een notoire overlast of geweldpleger die het te bont heeft gemaakt bij een gelegenheid en er daar niet meer in mag, bij alle gelegenheden geweigerd kan worden. Met dit soort maatregelen gaat uitgaan in Ede nog veiliger en leuker worden, daar ben ik van overtuigd en daar heb ik ook enorm veel zin in'', aldus de wijkagent.

KORTE LIJNEN Tonny van Brummelen is uitbater van café Substitute. Hij is positief over de werkwijze die de KVU met zich meeneemt. ,,We waren al een heel eind op weg'', vertelt hij. ,,Met Josien erbij gaat het nog wat sneller. Wij zijn allemaal druk. Martijn heeft zijn taken, als horecaondernemers zijn we druk. Maar met iemand erbij die de kar trekt, die zorgt dat er een agenda is, die actiepunten formuleert en verdeelt, die dus structuur aanbrengt, valt het allemaal best mee en is het prima te doen. Er is in korte tijd een duidelijke structuur aangebracht in de overleggen die we hebben met alle partijen. We hebben nu kortere lijnen, we kunnen makkelijker afspraken maken en weten elkaar soepeler te vinden als een afspraak niet nagekomen wordt of juist wel. Een voorbeeld is wat Henk Overeem noemde. Voorheen moesten wij het aan alle bewoners laten weten als er een evenement georganiseerd werd. Dat deden we door middel van brieven, en dat liep nog wel eens mis. Nu staan alle evenementen aangemeld op de website van de bewonersvereniging voorzien van een telefoonnummer dat bewoners kunnen bellen als zij op- of aanmerkingen hebben, in plaats van dat zij naar toezicht moeten bellen, de handhavers naar ons moeten komen, enzovoort.''

HUIS- EN GEDRAGSREGELS Vrijdagmiddag onthulde burgemeester René Verhulst de nieuwe huis- en gedragsregels van de horeca in Ede Centrum samen met Amy Uijterwaal, eigenaresse van Café Harvest. ,,Het bordje met de huis- en gedragsregels is het eerste wat we nu zien na een traject van een aantal maanden'', zei Verhulst vooraf in het in café. ,,De regels werken in mijn beleving twee kanten op. Vanuit de horecaondernemer die het signaal afgeeft; je bent bij ons van harte welkom, maar we willen wel dat je je gedraagt. Dat je bijvoorbeeld niet agressief bent, niet te veel alcohol drinkt. Dat is de interne werking.  En naar buiten toe straalt het ook wat uit vind ik. Niet bedreigend van u moet dit of u moet dat. Maar het zijn wel vijftig horecagelegenheden die hebben zich aangesloten bij de KVU. En die zeggen dus allemaal; je bent onze gast, je bent van harte welkom, maar er zijn wel wat spelregels, en als je je daar aan houdt, dan kan je het bij ons prima naar je zin hebben.'' De huis- en gedragsregels zijn: volg aanwijzingen van het personeel op, toegangscontrole met legitimatie mogelijk, wij verkopen geen alcohol en tabak aan personen beneden de leeftijd die de wet voorschrijft, geen wapens of drugs, geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme, geen hinderlijk gedrag, kleed u correct, geen groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding, geen eigen consumpties, glaswerk moet binnen of op terras blijven, geen overlast voor de buren.

VEILIGHEID BIEDEN ,, Het is overigens niet zo dat Ede nu pas begint met veiligheid in het uitgaansgebied'', zegt Josien van Bommel. ,,Dat is nog wel even goed om te zeggen. Ede was bijvoorbeeld een van de eerste zo niet de eerste gemeente die cameratoezicht invoerde. Maar de samenwerking en de maatregelen zoals we die nu vormgeven, waren er nog niet. Veiligheid is een groot goed in onze samenleving. Op het moment dat mensen op een veilige en leuke manier kunnen stappen, het is denk ik een hele belangrijke vrijetijdsbesteding voor jongeren, dan draagt dat bij aan hun leven. En dat is uiteindelijk wat alle partners graag willen bieden'', zegt Van Bommel tot besluit.