• Wim Mulder

'Hoorzitting' over De Spil

HARSKAMP Er komt een 'hoorzitting' over het besluit van het Edese college van burgemeester en wethouders om een eind te maken aan de dorpshuisfunctie van De Spil in Harskamp. De fracties in de gemeenteraad hebben aangegeven deze 'hoorzitting' op korte termijn te zullen houden.

Wim Mulder

Dan krijgen alle betrokkenen de kans om hun zegje te doen en hun visie te geven op wat er gespeeld heeft en hoe ze dat proces ervaren hebben. Initiatiefnemer is raadslid Arnold Versteeg (SGP): ,,We willen het naadje van de kous weten. Daarom willen we horen wat Harskamp hierover te melden heeft. Wat mij betreft gaat dat snel gebeuren. In ieder geval nog voor het eind van dit jaar. Er wordt nu een datum gezocht.''

Het gaat Versteeg om de inhoud van de gang van zaken. ,,Zeg maar dat de waarheid boven tafel moet komen. Als we als raad onze conclusies hebben getrokken, kan het college van b en w daarop reageren. Het besluit kan nu nog aangepast worden.''

NOOIT ANTWOORD Met de beslissing de Harskampers de gelegenheid te geven hun zegje te doen neemt de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid in deze kwestie. Dat is precies wat Dik Pol in een recente publicatie in deze krant vroeg. Hij heeft herhaaldelijk vragen gesteld over wat er zich afgespeeld heeft rond De Spil, maar hij kreeg daar nooit echte antwoorden op. Ook niet toen hij zich met zijn vragen tot de gemeenteraad wendde. Die besloot dit ter afdoening over te laten aan b en w en het college bleek niet van zins op de vragen te antwoorden, omdat het besluit te stoppen met de dorpshuisfunctie van De Spil duidelijk gemotiveerd zou zijn.

VERHAAL Pol is blij met de laatste stap van de Edese politici. ,,Ik hoop dat we hier allemaal baat bij hebben. Wat mij betreft gaan we in gesprek over hoe de dorpshuisfunctie van De Spil toch kan blijven. Natuurlijk ligt er uit het verleden een behoorlijk dossier, maar we moeten verder. Nu kan iedereen op een fatsoenlijke manier zijn verhaal vertellen. Dat geldt voor Harskamps Belang, het voormalige bestuur, voor de gebruikers en voor de bevolking.''

BEERPUT Hij hoopt dat de 'hoorzitting' duidelijkheid brengt. ,,Trek nu de beerput maar open, zou ik zeggen. Dit kan een mooie poging zijn om te repareren, dat Harskamp gepiepeld is. Ik vind dat daar sprake van is geweest. Het vorige bestuur is tijdens het proces gewoon 'weggetreiterd'. Laten we nu proberen er samen uit te komen wat we anders en beter kunnen doen.''

In een mail heeft Pol betrokkenen uit Harskamp op de hoogte gebracht van de te houden 'hoorzitting'. Hij vraagt iedereen zich te melden, die daar vanuit Harskamp een bijdrage aan wil leveren. Ook roept hij Harskampers op om dan op de publieke tribune aanwezig te zijn. ,,Dit om nog maar eens te benadrukken, dat we in Harskamp niet zo behandeld willen worden.''