• Wim Mulder

'Hoorzitting' De Spil op 27 november

HARSKAMP De door de gemeenteraad te houden openbare 'hoorzitting' over de gang van zaken, die geleid heeft tot het besluit van burgemeester en wethouders om een streep te halen door de dorpshuisfunctie van De Spil vindt plaats op maandagavond 27 november. Plaats van handeling is het Edese raadhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

De fracties in de Edese raad willen het naadje van de kous weten over het proces dat voorafging aan het besluit van het college. In eerste instantie gaat het er dan om hoe de Harskampers dit ervaren hebben en wat zij ervan vinden. De kwestie is weer op de kaart gezet door Dik Pol, die nog tal van onbeantwoorde vragen heeft en die ook van mening is dat door het handelen van het Edese gemeentebestuur onnodige maatschappelijke schade is aangericht bij De Spil, zoals het vertrek van de meeste zaalvoetballers naar Stroe. Het college van b en w wilde op de vragen van Pol geen antwoord geven.

In een mail aan een grote groep dorpsgenoten heeft Pol hen op de hoogte gebracht van de te houden 'hoorzitting'. ,,De vraag is nu aan ons of we de Dorpshuisfunctie kwijt willen raken? Ben je het hier ook niet mee eens, laat dan nu je stem horen! Kom indien mogelijk naar de openbare hoorzitting. Alle steun is welkom,'' aldus de oproep.

Na de eerste berichten over de 'hoorzitting' heeft een aantal Harskampers al aangegeven een bijdrage te willen leveren. Ook Harskamps Belang en het voormalige bestuur van De Spil zijn voor de avond in het raadhuis uitgenodigd. ,,Wat mij betreft is de inzet, dat we gemaakte fouten bespreken en waar nodig repareren en dat we naar de toekomst toe de Dorpshuisfunctie van De Spil voor Harskamp veiligstellen,'' zo besluit Dik Pol.