• heliflight.nl

'Hoogspanningslijnen binnen paar jaar weg in Ede'

EDE Het lijkt erop dat Ede binnen twee of drie jaar verlost is van de hoogspanningslijnen. ,,Om geen tijd meer te verliezen worden de voorbereidingen voor de verkabeling in gang gezet," antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van VVD-raadslid Bart Omlo.

In de afgelopen raadsperiodes hebben vooral de VVD en de ChristenUnie veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Ede. Tot op heden blijft dit dossier zich langzaam voortbewegen. ,,Wij vragen ons af op welke wijze we de besluitvorming kunnen versnellen en tot een afronding kunnen brengen," vraagt Omlo zich af.

PROVINCIE De provincie Gelderland (en ook andere provincies) geeft aan voor zichzelf geen rol te zien bij bestaande hoogspanningslijnen en het ontstaan van situaties waarbij woningen recht onder hoogspanningslijnen zijn gelegen. ,,Daardoor is de provincie Gelderland tot nu toe niet bereid gebleken om als medefinancier van de verkabeling op te treden," aldus het college.

BIJDRAGE In het verleden is de provincie Gelderland door Ede meerdere malen om een financiële bijdrage gevraagd. ,,Steeds is dit verzoek afgewezen. Wij proberen via het Platform Hoogspanning in gesprek te blijven met het IPO en specifiek de provincie Gelderland. We zijn echter zeer voorzichtig in de verwachtingen van deze gesprekken," stelt het college.

VERKABELING In het Impulsfonds heeft Ede een potje van 1,2 miljoen euro om de hoogspanningslijnen te laten verwijderen en de kabels ondergronds aan te leggen. Er is nu een gunstige regeling van kracht waarbij tachtig procent van de uitvoeringskosten worden gesocialiseerd. Dit houdt in dat deze kosten door de netbeheerder worden doorberekend in de tarieven voor transport van elektriciteit. Omdat er jarenlang een wens is vanuit omwonenden en er ook politiek een breed draagvlak bestaat voor de verkabeling is het Edese college van plan om de verkabeling in gang te zetten.