• Archief BDUmedia

Hoog over Ede: 'Wethouder, blijf wakker!'

EDE Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde in een brief, die zij op donderdag 18 april aan de Tweede kamer schreef, aan dat twee maatregelen ervoor moeten zorgen dat er ruim voor de algehele herziening van het luchtruim in 2023 sprake zal zijn van minder laagvliegend verkeer boven de Veluwe dan in eerste instantie werd gecommuniceerd. Wethouder Leon Meijer is optimistisch over de inhoud van de brief en de beweging vanuit het ministerie. Ria Maliepaard, woordvoerder namens de actiegroep Hoog over Ede, heeft reserves. ,,Dit is oude wijn in nieuwe zakken", vindt zij.

Ted Walker

De maatregelen waar de minister over schrijft, betreffen het loslaten van de uitgangspunten rond interferentie met Schiphol verkeer en het militaire luchtruim. ,,De plannen die er tot nu toe lagen waren onder andere gebaseerd op regels die in 1950 zijn opgesteld’’, vertelt Leon Meijer. ,,In die tijd konden vliegtuigen nog niet zo snel door stijgen naar grotere hoogten. Daar kwamen wij achter en hebben toen het ministerie ermee geconfronteerd. Hetzelfde geldt voor militair luchtruim van en naar Lelystad in Brabant. Daar mocht niet gevlogen worden. Maar wat blijkt nu, er wordt maar twee à drie weken per jaar geoefend in dat gebied. Dan kun je dus 49 weken in het jaar gewoon gebruik maken van dat luchtruim. Ik ben er blij mee dat dit nu resulteert in de brief die de minister heeft gestuurd waarin zij aangeeft dat vliegtuigen vanaf Lelystad meteen naar grotere hoogten mogen stijgen en dat vluchten richting het zuiden wel door het militaire luchtruim mogen als daar niet wordt geoefend. We mogen die herziening best zien als gevolg van onze lobby. Waren we niet in verweer gekomen, dan had de minister ook niets hoeven veranderen.’’

KRITIEK Via social media kwam er kritiek in de richting van de wethouder over zijn enthousiasme. ,,Ik zou tegen de uitbreiding van Lelystad moeten zijn. Het punt is alleen dat dit een landelijke discussie is. Daar vind ik ook wel iets van. Maar ik zet mijn enthousiasme en energie in als wethouder van de gemeente Ede en vertegenwoordiger vanuit de regio Foodvalley. Als Lelystad dan toch open gaat, maak ik mij er sterk voor dat dit zo min mogelijk overlast geeft voor de inwoners van de gemeente Ede en onze natuurgebieden. We hebben iets bereikt, er wordt serieus naar ons geluisterd en de deur staat open. Dat lijkt mij heel positief.’’

ADDERTJE ONDER HET GRAS ,,Ik vond inderdaad dat de wethouder wat enthousiast reageerde toen die donderdag het nieuws naar buiten kwam'', reageert Ria Maliepaard. ,,Inmiddels uit hij zich iets genuanceerder. Terecht vinden wij, want we zijn er echt nog niet.'' Er zit volgens Maliepaard een addertje onder het gras. ,,De oplossing die nu geboden wordt, is oude wijn in nieuwe zakken. In de brief waar wethouder Meijer het eerder over had staat dat de lage vliegroutes (1800-2300 meter) nagenoeg van de kaart zijn. En wat is dat dan, ‘nagenoeg’? Het verschil in interpretatie van de brief die de minister aan de kamer schreef, is dat wij er niet van overtuigd zijn dat er écht stappen zijn gezet. Voordat de betreffende brief werd geschreven was het plan; er wordt laag gevlogen, hier en daar kan het daar waar mogelijk wat omhoog. En nu zegt de minister dus; er mag hoog gevlogen worden behalve in die gevallen waarin het echt niet kan. En wij vrezen dus dat dit erg veel gevallen zullen zijn, net zoals dit nu gebeurt in Noord Holland, rond Schiphol en alle andere luchthavens. Daar wordt ook gezegd; we moeten zo hoog mogelijk vliegen maar het kan en moet ook passen. En in de praktijk past het niet door allerlei omstandigheden zoals veiligheid, weersomstandigheden, militair verkeer, enzovoort. Die escape is wat ons betreft een wijde zak waar alle uitzonderingsgevallen met gemak in passen. Wat ons daarbij ook zorgen baart is dat de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers aangeeft dat ze niet blij is met het extra verkeer op de toch al vreselijk drukke snelweg in de hogere luchtlagen. Wij vrezen dat het er niet veiliger op gaat worden en dat ook dit een reden zal zijn om veelvuldig gebruik te maken van de escape waardoor we in Ede alsnog veel overlast zullen ervaren van het laagvliegen.’’

WETHOUDER BLIJF WAKKER Zij vervolgt: ,,Men spreekt nu over 10.000 vluchten vanaf Lelystad per jaar. Dat zijn er volgens de berekeningen 27 per dag. Maar dat is natuurlijk niet zo, want Lelystad is juist bedoeld voor vakantievluchten. Dus de piek zal liggen tussen grofweg juni en september. En dan spreek je ineens over veel meer vliegtuigen per dag. Past het dan nog allemaal in die hogere luchtlagen? En dan: wat is precies hoog of laag? Niemand die dat weet. Daarbij vrezen wij dat de veiligheid snel in het geding zal komen en we weer terug zijn bij af: laagvliegroutes over de Veluwe. Wij vrezen dat de veiligheid snel in het geding zal komen en er laag over Ede zal worden gevlogen. En Bovendien moet er nog zoveel gebeuren dat invoering voor 20123 een utopie is, terwijl de Minister alles op alles zet om Lelystad in 2020 te openen. En de periode daaraan vooraf dan? Wat gaan we daarmee doen? Met de gevolgen die het heeft voor mensen? Voor de economie van Ede, voor huizenprijzen? Wij zijn als actiegroep begonnen omdat we tegen de overlast van het geluid waren, maar hoe meer wij ons erin verdiepen des te meer schadelijke gevolgen we tegen komen. Wij staan echt niet recht tegenover de wethouder en wij zien ook dat hij ons als een serieuze gesprekspartner behandelt, er is bewustwording gaande, maar we zien nu echt geen reden voor een juichstemming. Onze gemeente heeft een groen imago. En wij vrezen dat dit onder druk komt  te staan. Dat kan mensen gaan weerhouden om hier te gaan wonen, werken, zich te vestigen of om hier te recreëren. Ik vind dit belangrijk om te benoemen omdat dit economisch gevolgen kan hebben voor Ede en de dorpen. We zijn ook bang dat het hek van de dam is als Lelystad eenmaal open is. Het aantal vluchten kan dan zomaar heel snel doorgroeien naar 45000 per jaar! Onze boodschap is; wethouder blijf wakker, laat je niet in slaap sussen en zit er bovenop.’’

PAL NAAST ACTIEGROEPEN Leon Meijer laat in een reactie weten dat hij ook zeker niet van plan is tevreden achterover te leunen. ,,Ons is de escape, zoals Ria Maliepaard dit benoemt, ook opgevallen. De minister schrijft dat doordat een stuk militair gecontroleerd luchtruim nu voor algemeen gebruik beschikbaar komt, nagenoeg alle vliegtuigen ongehinderd door kunnen klimmen naar grote hoogte. Uiteraard wil ik graag weten wat ‘nagenoeg’ inhoudt. En ik vind samen met de actiegroepen dat er duidelijkheid moet komen over de negen maanden die voorafgaan aan de ingang van het nieuwe besluit. Wij zullen ons er dan ook absoluut voor inzetten om antwoorden te krijgen op deze vragen en wij blijven ons inzetten om een voor de gemeente Ede en regio Foodvalley zo gunstig mogelijke situatie te creëren. Daarin sta ik als wethouder pal naast de actiegroepen’’, zegt Leon Meijer tot besluit.