• Archief BDUmedia

Hondenpoep blijft ook in Ede grote ergernis

EDE Hondenpoep blijft ook voor vele Edenaren een grote ergernis. Waarom ruimen niet alle hondenbezitters de poep van hun eigen hond niet op. VVD-raadslid Stef van de Klok begrijpt niet waarom in de gemeente Ede geen opruimplicht in de losloopgebieden binnen de gebouwde kom geldt. Een motie van de VVD'er om daar wat aan te doen werd met grote meerderheid aangenomen door de Edese gemeenteraad.

Jan de Boer

Van de Klok had geconstateerd dat veel inwoners klagen over de overlast van hondenpoep in losloopgebieden in hun wijk. ,,De voorzieningen ontbreken bij honden losloopgebieden binnen en buiten de bebouwde kom. Er is geen aanduiding van spelregels in een losloopgebied, er ontbreken daar afvalbakken en hondenpoepzakjes. De overlast ontstaat door het niet opruimen van hondenpoep. Op dit moment is er ook geen opruimplicht in de losloopgebieden binnen de bebouwde kom."

Een algemene conclusie tijdens een informatiebijeenkomst in november was dat het hondenbeleid op onderdelen aangescherpt moet worden en dat inkomsten uit hondenbelasting ook echt aan hondenbeleid moeten worden uitgegeven. De motie verzoekt het college met een alternatief dekkingsvoorstel te komen voor de kosten van het dierenasiel. Én volgens Stef van de Klok is het belangrijk dat inwoners in hun wijk of dorp, inclusief de hondenbezitters, bij aanpassing van maatregelen worden betrokken.

Burgemeester René Verhulst had ook geconstateerd dat de informatie over met name losloopgebieden niet goed is te vinden. ,,De boodschap om dat te verbeteren is duidelijk." De opruimplicht kan volgens hem verplicht worden. ,,Dat kan binnenkort in de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening worden opgenomen." Wethouder Harry van Huijstee vond dat bij de behandeling van de Perspectiefnota bepaald kan worden om de kosten voor het dierenasiel uit de algemene middelen in plaats van de hondenbelasting te dekken. ,,Het vrijgekomen budget kan in overleg met de buurtbewoners en hondenbezitters worden besteed."