• Initiatiefneemster Sietske Beiboer en de servicebaliemedewerker van de CHE zijn trots op de LHBT-posters die door de school hangen.

    Sietske Beiboer

Hogeschool Ede doorbreekt taboe

EDE LHBT, wat staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender, is een omstreden onderwerp in geloofskringen. Studenten en docenten van de Christelijke Hogeschool Ede beginnen nu het gesprek over dit onderwerp, om zo tot meer begrip en acceptatie te komen.

Fleur Bubbert

BELANG Initiatiefneemster Sietske Beiboer is blij met de vooruitgang. Zelf studeerde ze vorig jaar af in de theologie, met een onderzoek over homoseksualiteit in verschillende geloven. ,,Daaruit bleek dat het beeld van mensen verandert wanneer ze zelf iemand kennen die homoseksueel of anders georiënteerd is", vertelt ze. ,,Daarom is het zo belangrijk om elkaar te leren kennen."

Zelf is Sietske als biseksueel uit de kast gekomen op de CHE. Dat was niet altijd even makkelijk. Na een gesprek met directeur Harmen van Wijnen besloot ze in mei 2017 de eerste stappen te zetten richting de acceptatie van LHBT, samen met medewerkers en studenten.

INITIATIEF In december werd de eerste borrel georganiseerd. Vanuit de opleidingen journalistiek, social work, theologie en verpleegkunde zijn enthousiaste studenten aangesteld als contactpersoon voor mensen die willen praten over LHBT. ,,We zijn beschikbaar voor een goed gesprek", legt Sietske uit. ,,Maar er is ook onderwijs nodig." Op 23 maart staat bijvoorbeeld het evenement 'Kostbaar in mijn ogen' op de planning op de CHE, wat gaat over LHBT in een christelijke cultuur.

LESPAKKET Ook student social work en contactpersoon Nicole Steijsiger ziet een positieve ontwikkeling op de CHE. ,,Er is een switch gemaakt van praten óver LHBT naar praten mét LHBT", vertelt ze. Tijdens haar stage heeft ze een lespakket ontwikkeld over seksuele diversiteit en gender. ,,Dat is een innovatie binnen onderwijsland. Omdat docenten zelf ook zagen dat er erg weinig aandacht voor was, heb ik de kans gekregen. Dat heeft goed uitgepakt!"

ACTIVITEITEN Verder organiseren docenten en studenten samen activiteiten voor LHBT'ers. Tot nu toe zijn deze allemaal gesloten geweest. ,,Dat was om een veilige ontmoetingsplek te kunnen bieden", vertelt Sietske.

En met succes. Een student die sinds anderhalve maand uit de kast is, vond veel steun bij de ontmoetingen. ,,Ik was toen nog niet uit de kast", vertelt hij. ,,Op de borrel zag ik dat ik niet alleen was." Met naam en toenaam wil de student niet in de krant, omdat nog niet iedereen weet dat hij uit de kast is. ,,Maar wat ik wel kan vertellen; het is één van de beste dingen die je kan overkomen, uit de kast komen."

BEGIN ,,Het taboe is nog niet helemaal verdwenen op de CHE, maar studenten en docenten staan wel steeds meer open voor een gesprek", vertelt Nicole. De eerste stappen zijn duidelijk gezet in de richting van acceptatie van LHBT op de CHE, tot grote vreugde van de LHBT'ers.

Meer weten? Bekijk dan www.facebook.com/LHBTopdeCHE