• Freek Wolff

Het Streek waarschuwt leerlingen

EDE Christelijke Scholengemeenschap Het Streek heeft haar leerlingen gewaarschuwd zich netjes te gedragen in de omgeving. Aanleiding is dat de school signalen heeft ontvangen van overlast uit de wijk, met name in en rond winkelcentrum Stadspoort en bij de Parkweg. Alle leerlingen hebben woensdag een brief gekregen van de school.

,,Naar aanleiding van signalen van de overlast heeft de politie besloten om meer te surveilleren en waar nodig gedrag te bestraffen'', schrijft rector Wilfred Nep in de brief die in handen is van EdeStad.nl. ,,Het lijkt ons goed om je hiervan op de hoogte te stellen, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Natuurlijk hopen wij dat jij niet behoort tot de groep die voor overlast zorgt; en een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als schoolleiding vinden wij het van belang om op een prettige manier met de bewoners in de omgeving van de school om te gaan.''

REGELS Nep benoemt in de brief aan de leerlingen de regels die gelden. Daarin staat onder meer dat verblijven bij het winkelcentrum toegestaan is, maar dat het winkelend publiek daar geen hinder van mag ondervinden. Ook benoemt de rector concreet dat fietsen in de voetgangerszones van het winkelcentrum niet is toegestaan, dat de leerlingen niet mogen verblijven in speeltuinen in de wijk die zijn bedoeld voor kinderen, dat er geen afval achtergelaten mag worden op de routes tussen school en winkelcentrum en dat 'hangen' alleen is toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken: Kanonnenpad, parkje bij de Fernhoutstraat en tijdens schooltijden op het eigen schoolplein.

BOETES Om de waarschuwing kracht bij te zetten, worden ook de boetebedragen in de brief genoemd, zoals 140 euro voor het achterlaten van afval in de openbare ruimte of 90 euro voor het niet (willen/kunnen) laten zien van een geldig ID-bewijs.