• Roland Heitink/Persbureau Heitink

Helft onruststokers van buiten de wijk

EDE De helft van de veroorzakers van de ongeregeldheden in de Edese wijk Veldhuizen komt niet uit de wijk zelf. Dat blijkt uit een notitie die het college van Ede maandag aan de raad stuurde.

De VVD heeft naar aanleiding van de notitie vragen kritische gesteld aan het college, onder andere over het gebrek aan reflectie op de negatieve publiciteit die Ede landelijk kreeg naar aanleiding van de incidenten. Ook wil de VVD weten waarom heeft het college de wijkregisseur Veldhuizen heeft ingezet voor het project azc's Ede en niet specifiek voor de problemen in Veldhuizen die met de jaarwisseling duidelijk naar voren kwamen. Andere vragen gaan over de ondersteuning van inwoners die financieel in problemen zijn gekomen nadat hun auto verloren ging in een brand. Ook is de VVD kritisch over de toon van de notitie ten aanzien van de toekomst: ,,Vertrouwen hebben is niet voldoende. Daar stel je de inwoners van Veldhuizen niet mee gerust. Waarom wordt er niet veel zwaarder ingezet op meer camera's, drones, BOA's en politie in de wijk?"