• Gerrit Flier

Groen licht uitbreiding bedrijventerreinen

EDE SGP-raadslid Theo Folmer bood na de raadsvergadering aan wethouder Willemien Vreugdenhil een inventarisatie aan van de belangstelling van bedrijven in Lunteren en Harskamp voor een nieuw bedrijventerrein in die twee dorpen van de gemeente Ede. Hij bedankte de Edese wethouder voor haar inspanningen om de bedrijventerreinen op termijn mogelijk te maken.

De SGP Ede maakte op 6 september in Harskamp en in Lunteren een inventarisatie of er bij bedrijven belangstelling is voor een ruimte op een nieuw bedrijventerrein. ,,In Lunteren waren dat 26 bedrijven en in Harskamp zeven grotere bedrijven. Het gaat om uitbreiding van bestaande bedrijven die een locatie erbij willen hebben of vanuit het buitengebied zich willen vestigen op een bedrijventerrein. Als we makelaar waren geweest hadden we goede zaken gedaan. Driekwart van de terreinen zouden we verkocht hebben," aldus Theo Folmer.

Door de vaststelling door de Edese gemeenteraad van het regionaal programma Werklocaties FoodValley 2017-2020 en visie werklocaties FoodValley 2017-2025 is er op FoodValley niveau volgens Vreugdenhil al lang gezien dat de vraag aan bedrijventerreinen in Lunteren en Harskamp, maar ook in Ederveen groot is.

Hij hoeft geen jaren meer te duren voordat de plannen in de dorpen gerealiseerd kunnen worden, denkt de Edese wethouder. ,,We hebben als Ede enorm geknokt om de uitbreiding in de drie dorpen mogelijk te maken. We hebben nu de ruimte om op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing en een goede aanvraag onderbouwing om dat werkelijk voor te gaan leggen in planvorming en dat te gaan uitwerken. We gaan nu aan de slag. Niet alles kan tegelijk."