• Archief BDUmedia

Goedkeuring college bouwplannen voormalige sportvelden Otterlo

OTTERLO Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag in met de bouwplannen voor de voormalige sportvelden aan de oostzijde van Otterlo. De plannen maken de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis en in totaal 65 woningen mogelijk aan de Weversteeg en Onderlangs.

Het plan bestaat uit zestien appartementen, vier vrijstaande woningen, vier twee-onder-een-kappers en 31 rijwoningen in het Weversteeggebied. In het Onderlangsgebied wil de gemeente tien vrije kavels uitgeven. Daarnaast komt in het Weversteeggebied een multifunctioneel dorpshuis.

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Met dit plan voorzien we in de behoefte aan woningbouw die Otterlo heeft. Het is voor elk wat wils: sociale huurwoningen, woningen in het zogenaamde betaalbare segment en vrije kavels.''

SPORTVELDEN Door de verplaatsing van de sportvelden van SV Otterlo naar de locatie Kastanjelaan kwamen de terreinen Weversteeg en Onderlangs aan de oostzijde van Otterlo vrij. De locaties zijn in de structuurvisie voor Otterlo (2012) aangegeven als woningbouwlocaties voor de korte termijn. In 2016 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling vast.

Tijdens het opstellen van het plan is meerdere malen gesproken met vertegenwoordigers van de inwoners van Otterlo en belangengroeperingen. Daarnaast is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de bouwplannen op de omliggende natuur. Er zijn - in afstemming met de provincie - een aantal maatregelen opgesteld, die volgens het college de natuurwaarden in de omgeving borgen.

Het plan komt nu officieel ter inzage te liggen. Dit betekent dat omwonenden hun zienswijze over het plan mogen geven. Daarna gaat het voor besluitvorming naar de gemeenteraad.