• De terrassen op onder meer de Markt mogen straks langer open blijven.

    Danny van Zeggelaar

Gemor om terrastijden in Ede

EDE De gemeente Ede begint dit weekend al met een proefproject in het centrum met een verruiming van de terrastijden. Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen heeft burgemeester Verhulst besloten dat vanaf mogen de terrassen op de Markt en het stukje Marktstraat tussen Markt en Museumplein tot 01.00 uur open blijven, een uur langer dan nu het geval is. Bewoners zeggen dat ze zich 'overvallen' voelen omdat de proef zonder overleg wordt gestart.

Danny van Zeggelaar

In een brief die teammanager Veiligheid Jeroen Anbergen van de gemeente Ede heeft gestuurd aan de omwonenden van de Markt en de Marktstraat staat dat de belangrijkste motivatie om de terrassen langer open te houden is, dat op warme avonden de mensen steeds later komen en bij voorkeur buiten blijven. In de brief wordt wel een aantal voorwaarden geschetst: zo moeten de terrassen een uur voor sluitingstijd leeg zijn en moeten ondernemers zelf de verantwoordelijkheid nemen om de overlast te beperken.

VERBIJSTERING De pilot gaat vanaf vrijdag al draaien en duurt tot 1 oktober. Tot verbijstering van verschillende omwonenden, die zich bij deze krant hebben gemeld. Los van elkaar hebben ze verschillende klachtenbrieven naar de gemeente gestuurd. ,,De pilot wordt al gestart zonder overleg met bewoners en zonder overleg met de Bewonersvereniging Ede Centrum. We hebben niets kunnen lezen op de gemeentepagina", schrijft een van hen. ,,De gemeente Ede zou zich er toch bewust moeten zijn van het feit dat het Museumplein hét uitgaansplein is en niets anders. Horecagelegenheden in appartementsgebouwen, waar vele bewoners dachten op een prettige manier te kunnen gaan wonen, is niet gewenst. Deze pilot is als het ware door de strot geduwd en de bewoners worden vooraf totaal niet geïnformeerd."

Een andere bewoner vreest voor de rust. ,,Het doorlopend komend publiek denkt niet bepaald aan de geluidsoverlast die zij omwonenden binnen het centrum bezorgen. Denk bijvoorbeeld aan de bewoners van de Torenstraat: omdat de gebouwen daar dicht op elkaar staan kan het geluid niet weg. Wij hebben op warme avonden ook graag de ramen open. We hebben niet veel vertrouwen in de controle en handhaving na de proefperiode. Ook op dit moment is de controle op scooters en bromfietsers zeer summier."

NIET NODIG Volgens de gemeente Ede was het niet nodig de bewoners vooraf te betrekken. ,,Het gaat om een pilot en dus geen structureel besluit", meldt een woordvoerder. ,,Er was ook geen aanleiding hier niet toe over te gaan, omdat er afgelopen jaar geen meldingen van overlast bekend zijn van de ondernemers die het betreft."
De woordvoerder zegt dat politie en toezicht in de proefperiode extra controles in het gebied uitvoeren. ,,Zodat zij bij overtreding of onevenredige overlast direct kunnen optreden. Als het nodig is, dan behoudt de burgemeester zich ook het recht voor om de proef voortijdig te stoppen."