• Robin Hazeleger

Gemeente wil De Braamhorst teruggeven aan de natuur

EDE Als het aan de gemeente Ede ligt, wordt het terrein De Braamhorst aan de Zonneoordlaan teruggegeven aan de natuur. De gemeente wil het terrein voorlopig reserveren voor natuurcompensatie. ,,De komende jaren moet duidelijk worden in hoeverre daaraan behoefte is."

Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens vanuit de omgeving, stichting Doesburger Eng, dat het terrein moet worden 'teruggegeven aan de natuur'. Nadat de vestiging van drie AZC's in Ede niet doorging, maakte Ede afspraken met de erfpachter, Nederlandse Caravan Club, over de beëindiging van de erfpacht op het terrein De Braamhorst, waar een centrum voor 300 asielzoekers moest komen.

VUILSTORT Volgens de gemeente heeft De Braamhorst geen hoge waarde voor de recreatiesector en mag die bestemming vervallen. Omdat het terrein een voormalige vuilstort is, met nog aanwezige bodemverontreiniging, lijkt de hervestiging van een recreatiebedrijf minder handig. ,,Door het laten vervallen van de bestemming op De Braamhorst kan er elders op de Veluwe of Gelderse Vallei mogelijk ruimte ontstaan om uit te breiden."

NATUURCOMPENSATIE De Braamhorst is uitermate geschikt om in te zetten als natuurcompensatie doordat de potentiële natuurwaarden hoog zijn en verder ontwikkeld kunnen worden, vindt gemeente Ede. Ook gunstig is dat de locatie grotendeels buiten de begrenzing van Natura 2000 valt. ,,De Braamhorst heeft hoge potenties om naar ecologische hoogwaardige natuur te worden omgevormd. Teruggeven aan de natuur zou mogelijk ook gepaard kunnen gaan met nader te onderzoeken extensieve recreatievormen of het uitwisselen van de bestemming."