Gemeente verzekert 'politiek molest' niet

EDE Door de beperkte dekking in relatie tot de premiekosten voor een politiek molestdekking gaat de gemeente Ede deze dekking niet afsluiten. In plaats daarvan wordt het risico genomen en dit zal in voorkomende gevallen ten laste komen van de algemene middelen.

Bij de vluchtelingenproblematiek zijn in Ede bedreigingen geuit tegen ambtenaren, raadsleden en collegeleden. De vraag is gesteld of de gemeente Ede iets geregeld heeft voor schade die wordt veroorzaakt vanuit een politiek motief, het zogenoemde politiek molest.

Het college heeft besloten in te stemmen met het niet verzekeren van de clausule "politiek molest" op de goedwerkgeverschap verzekering en in plaats daarvan het risico te nemen en in voorkomende gevallen ten laste te laten komen van de algemene middelen van de gemeente Ede.

Ook stemt het college er mee dat schades gemeld en geregistreerd worden op het gemeentehuis en draagt de behandelende afdeling op in voorkomende gevallen de geleden schade vast te (laten) stellen.

Het college kan dan - niet gehinderd door verzekeringsrestricties - een besluit nemen over het vergoeden van zaakschade die mogelijk is veroorzaakt vanuit een politiek motief.