• Gemeente Ede

Gemeente krijgt negentig locaties van wateroverlast aangedragen

EDE De gemeente Ede heeft negentig locaties aangedragen gekregen waar wateroverlast ontstaat na een hevige regenbui. De oproep werd gedaan na de hevige regenbui van dinsdag 29 mei.

De algehele verwachting is dat hevige regenbuien steeds vaker gaan voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. Extreme regenbuien zorgen in korte tijd voor veel water op straat. Ook andere vormen van klimaatverandering komen steeds vaker voor, zoals droogte en hitte. De gemeente Ede werkt al jaren aan het tegengaan van overlast door het veranderende klimaat. Samen met de inwoners wordt er ook de komende jaren flink geïnvesteerd in onderzoeken, maatregelen en voorlichting.

AANDACHTSGEBIEDEN ,,Na de bui van dinsdag 29 mei hebben we via Facebook inwoners gevraagd om locaties van wateroverlast met ons te delen. De vele reacties leverden ons bijna negentig locaties. Hier zijn we erg blij mee, want dit helpt ons om de aandachtsgebieden nog beter in kaart te brengen", aldus wateradviseur Koen Claassen.

Die wolkbreuk zorgde voor veel wateroverlast. De hoeveelheid neerslag varieerde plaatselijk erg sterk, vertelt Claassen. ,,Daar waar op het industrieterrein (Frankeneng) wel 80 millimeter water viel in nog geen twee uur tijd, was de laagst gemeten hoeveelheid 10 millimeter in delen rond Bennekom. Bij klimaatverandering horen extremen. Op diezelfde dag is misschien onopgemerkt gebleven dat met 30,7 graden het warmterecord in de Bilt verbroken is.''

STRESSTEST Dit soort extremen geven volgens Claassen 'klimaatstress' voor mensen, natuur, gebouwen en infrastructuur. ,,Via een stresstest wordt in kaart gebracht waar overlast is of wordt verwacht. Deze test is recentelijk afgerond. De resultaten staan in de klimaateffectatlas Vallei en Veluwe.''

Wateroverlast is ervaren bij spoortunnel De Klomp en de Keesomtunnel. Ook zijn veel reacties ontvangen vanuit de Rietkampen, Bloemenbuurt en Jachtlaan. De Nieuwe Maanderbuurtweg, Huygensstraat en omgeving, Beatrixpark, Hakselseweg en Verlengde Maanderweg zijn ook veelvuldig gemeld. Tot slot zijn bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng en BT-A12, waar zelfs een dak bezweek, veel genoemd.

VERDEKTE PUT ,,Alle meldingen en toegezonden foto's zorgen voor een zeer waardevol beeld'', zegt Claassen. ,,Zo is door een foto van opbollend asfalt ontdekt dat er een put verdekt onder het asfalt ligt. De gemeente was al gestart met het doorrekenen van het gehele rioolstelsel. Met de nieuwe input worden berekeningen getoetst om mogelijke maatregelen te nemen.''

Naast aanpassingen op maat wordt al jaren gewerkt aan preventieve maatregelen. Zo is het hemelwater op diverse plekken afgekoppeld van de riolering. Binnen afkoppelprojecten wordt dit ook bij inwoners gedaan. Hierdoor gaat regen rechtstreeks de bodem in. Bij nieuwbouwwoningen is dit al standaard. De gemeente werkt ook samen met Operatie Steenbreek aan het vergroenen van tuinen.

MEER GROEN Wethouder Klimaat, Lex Hoefsloot: ,,We willen inwoners stimuleren om minder tegels en meer groen in hun tuin aan te leggen. Dit zorgt enerzijds voor minder wateroverlast en meer verkoeling tijdens warmere dagen en anderzijds voor een vergroting van de biodiversiteit. Ingrijpende maatregelen zijn niet altijd mogelijk of gewenst. Alle beetjes helpen. Zo kan een regenton in de tuin ook al winst opleveren. En zorgen we er met elkaar voor dat onze omgeving leefbaar blijft tijdens een hevige regenbui."

De komende tijd gaat de gemeente naast onderzoeken en maatregelen ook voorlichting geven aan inwoners. De gevolgen klimaatverandering voor Ede, praktische tips om zelf maatregelen te nemen, maar ook goed gebruik van de riolering komen hierbij aan bod.