• BSO+ Bzzzonder aan de Bosrand. ,,Zij sluiten al aan bij ons nieuwe beleid - , aldus wethouder Leon Meijer.

    Freek Wolff

Gemeente gaat BSO+ afbouwen

EDE De gemeente Ede wil na de zomer de Buitenschoolse Opvang (BSO) met een Plus gaan afbouwen. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, moeten vanaf 1 september opgevangen worden in een reguliere BSO, die door de ouders wordt betaald. Dit in het licht van inclusief denken.

Freek Wolff

,,We kunnen steeds beter zien waar ons budget voor de jeugdzorg aan wordt uitgegeven. In 2017 zagen we een enorme toename van BSO+. Daar is extra ondersteuning, vooral voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Hier betaalt de gemeente alles, terwijl ouders betalen voor een gewone BSO, waarbij ze een deel terug ontvangen via de Belastingdienst. Dat vinden we al een beetje vreemd en we zagen bovendien dus een flinke groei bij de BSO+", licht wethouder Leon Meijer toe.

GEWONE BSO Hij verklaart dat dit niet past bij het inclusieve beleid, waarbij alle kinderen mee kunnen doen en samen opgroeien en spelen. ,,Terwijl een BSO+ een aparte opvang is. Dat willen we niet. We willen dat alle kinderen naar de gewone BSO gaan. Zodat ze zo normaal mogelijk opgroeien. In sommige gevallen kunnen deze organisaties best bij ons aankloppen, wanneer ze merken dat er een paar kinderen rondlopen die extra zorg nodig hebben."

Meijer merkte dat een aantal BSO's al positief reageerde, omdat zij reeds inspelen op kinderen met extra zorg, met leiders die dat aankunnen.

NIET HELEMAAL WEG Het nieuwe beleid betekent niet dat er helemaal een streep door de BSO+ gaat. ,,Soms hebben kinderen echt een Plus nodig, door een fysieke of mentale beperking. Denk bijvoorbeeld aan blindheid of adhd. Die blijft dus bestaan, maar niet meer voor een grote hoeveelheid kinderen, zoals nu het geval is."

BESPAREN De gemeente verwacht hier jaarlijks een bedrag mee te besparen dat tussen de 150.000 en 250.000 euro ligt. Maar de wethouder benadrukt dat bezuiniging niet de motivatie is, want de hoofdreden is de inclusieve samenleving, ook bij kinderen. Hij schetst dit beleid met een voorbeeld uit zijn jeugd, waarbij een jongen heel goed kon voetballen, maar in zijn team altijd eerst degenen koos die het minst goed een balletje konden trappen. ,,Veertig jaar later weet ik dat nog steeds. Hij liet me toen al zien wat een inclusieve samenleving is. Want iedereen mag meedoen."

MAATWERK BSO+ locaties - nu nog zo'n drie a vier stuks in de gemeente Ede - zijn veelal verbonden aan speciaal onderwijs. Na een flinke groei vindt de wethouder dat hier ook een snelle afbouw mogelijk moet zijn. ,,Nu willen we maatwerk leveren aan de gewone BSO's als ze kinderen krijgen die extra zorg vragen. Dan gaan we met hen om de tafel om te zien wat er financieel mogelijk is. We zullen sommige er ook op wijzen om eens bij een andere BSO te gaan kijken, om te zien hoe zij te werk gaan."

Ook de andere gemeenten van Foodvalley zijn op dit gebied van plan het voorbeeld van de gemeente Ede te volgen.