• Freek Wolff

Gemeente Ede: Sloop Muur van Mussert niet belemmeren

LUNTEREN Burgemeester en wethouders van Ede willen de plannen van eigenaar Roderick Zoons voor sloop van de Muur van Mussert niet belemmeren met ,,een plotselinge gemeentelijke monumentenstatus op het laatste moment. Maar aan de andere kant wil wethouder Johan Weijland binnenkort wel in gesprek met Zoons en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Inzet van dat gesprek is om samen te bekijken of en hoe de Muur ook zonder monumentenstatus vooralsnog behouden kan worden. In ieder geval totdat er meer duidelijkheid is hoe er op nationaal niveau over de status van het bouwwerk gedacht wordt.

Dat blijkt uit de deze week door Weijland aan de gemeenteraad verzonden Raadsbrief, die geheel gewijd is aan de ontwikkelingen rond de Muur van Mussert. Zoals bekend heeft eigenaar Zoons enige tijd geleden een sloopmelding gedaan bij de Omgevingsdienst De Vallei. ,,Aangezien het hier niet gaat om een monument, is geen vergunning nodig. De omgevingsdienst en de gemeente hebben daarom deze melding dus te accepteren. Er is nadrukkelijk geen sprake van een vergunning die geweigerd zou kunnen worden,'' laat de wethouder aan de raadsleden weten.

NATIONAAL VRAAGSTUK Hij herhaalt nog eens het standpunt dat het hier niet gaat om lokale historie, maar om een nationaal vraagstuk ten aanzien van 'fout erfgoed'. ,,De NSB hield op de Goudsberg indertijd enkele landdagen, die zoals het woord al aangeeft, bedoeld waren voor NSB-leden uit heel Nederland. Het gaat hier om een zwarte bladzijde uit niet slechts de lokale, maar uit de Nederlandse geschiedenis als geheel.''

Opnieuw Weijland in de Raadsbrief: ,,Dat maakt de status van dit object tot een zaak voor de RCE en het Ministerie van OCW. Uw college is dan ook van mening dat niet in Ede, maar in Den Haag het besluit moet vallen over een eventuele monumentenstatus voor deze muur. Het bij het NIOD gevraagde advies bevestigt ons standpunt.''

De wethouder stipt ook nog aan dat de Muur onderdeel is van een brede verkenning van de RCE waarin vele andere objecten onderzocht worden op hun cultuurhistorische waarde. ,,Deze verkenning is naar verwachting niet eerder afgerond dan eind 2018. Uiteraard kan de eigenaar tot afbraak van het object overgaan, in de periode tussen de acceptatie van de sloopmelding en de afronding van het RCE-onderzoek'', aldus staat te lezen in de Raadsbrief.

NIET CONCREET Volgens de wethouder zijn er nooit eerder concrete plannen ontvouwd door deze of vorige eigenaren. Onduidelijk was ook de status van de schetsen die een van onze medewerkers afgelopen zomer kort kon inzien. De muur maakte geen onderdeel uit van deze impressie, maar ontwikkelscenario's, een business plan of andere concrete ontwerpen ontbraken daarbij. Daardoor kregen deze ideeën nog niet het karakter van een serieuze toekomstvisie voor het gebied en is gevraagd om meer informatie en ontwikkelscenario's.''