• Henny Jansen

Geld van provincie voor opknapbeurt paardenstal Mauritskazerne

EDE Verschillende kerken, molens en andere historische gebouwen krijgen van de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor een opknapbeurt. Het gaat onder andere om de voormalige paardenstal op de Mauritskazerne in Ede. De bijdrage is toegekend in de tweede ronde subsidies van de regeling 'Functioneel gebruik Erfgoed 2019'. Inmiddels hebben 25 projecten subsidie ontvangen. De provincie heeft niet bekendgemaakt hoe hoog de bijdrage is. 

 ,,Met het project 'Jorisbrood op de Mauritskazerne' in Ede worden de historische elementen van het pand gerestaureerd en wordt het pand verduurzaamd", schrijft de provincie in een persbericht. ,,Ook krijgt het pand een nieuwe bestemming. In de voormalige, al vijf jaar leegstaande, paardenstal komt een bakkerij, een winkel, een woning en een bakkerscafé met terras. Hierdoor wordt het grootste gedeelte van het pand beleefbaar gemaakt voor het publiek en de leegstand opgeheven."

AANVRAGEN Het totale subsidiebudget van 13,5 miljoen euro is nog niet op. Dat betekent dat er in de komende periode nog meer projecten in aanmerking komen voor de erfgoedsubsidie. Ingezonden projecten worden op dit moment getoetst aan de criteria. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het erfgoed zijn cultuurhistorische waarde behoudt en de opknapbeurt de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Met het totale subsidiebudget kunnen naar verwachting 30 tot 35 aanvragen voor uitvoering en ca 20 aanvragen voor onderzoek gehonoreerd worden. De komende maanden worden de aanvragers hierover geïnformeerd. De gehonoreerde projecten worden bekend gemaakt via het subsidie register van provincie Gelderland.