• Lex van Lieshout

Geen sluitende begroting Kulturhus

WEKEROM Het Kulturhus in Wekerom krijgt van de gemeente Ede tot 10 oktober 2019 de tijd om een sluitende businesscase te ontwikkelen, waar een commerciële horeca-vergunning onderdeel van uitmaakt.

Het Kulturhus in Wekerom is niet in staat om een sluitende begroting te presenteren. Volgens het Kulturhus is dit vooral te wijten aan de sportzaal, waarvan de exploitatie niet sluitend is te krijgen. Dit probleem speelt al langer, maar is extra actueel geworden na een handhavingsverzoek door Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN vindt dat er in het Kulturhus te veel feesten en partijen plaatsvinden. Dit is oneigenlijke concurrentie voor de leden van KHN.

Over de ontstane situatie heeft overleg plaatsgevonden tussen het Kulturhus, wethouder Willemien Vreugdenhil en burgemeester René Verhulst. Tijdens dit overleg is onder meer afgesproken dat het Kulturhus meer inzicht verschaft in de financiën en dat het Edese college van burgemeester en wethouders een beslissing zal nemen over de te nemen vervolgstappen.

Het college lijkt voorlopig niet bereid te zijn het tekort in de exploitatie van het Kulturhus, het multifunctionele gebouw dat de thuishaven is, te overbruggen. Het streeft er wel naar om de sportzaal vanaf 2020 onder beheer van Sportservice Ede onder te brengen. ,,De structurele financiële consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet bekend en worden nog onderzocht."

Sportservice schat deze kosten overigens op ongeveer 35.000 euro per jaar. Verder gaat de gemeente Ede voor 10 oktober 2019 onderzoeken welke bijdrage wooncorporatie Woonstede als verhuurder van
de panden van het Kulturhuis kan leveren aan een oplossing. Tot deze tijd is het ongewis of het lukt om een financiële oplossing te bedenken voor het Kulturhus.