• Veluwse Poort

Geen sloop maar appartementen op terrein Simon Stevinkazerne

EDE De gemeente Ede en woningcorporatie Woonstede hebben overeenstemming bereikt over de oude 'legeringsgebouwen' op de Simon Stevinkazerne. Na de verbouwing komen er in de gebouwen in totaal veertig appartementen voor de sociale huursector. De koopovereenkomst is donderdag getekend door directeur Marian Teer van Woonstede en wethouder Johan Weijland die de Veluwse Poort in zijn portefeuille heeft.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de gebouwen waar militairen waren gelegerd aan het voormalige defileerterrein te slopen. Dankzij het initiatief van Woonstede kunnen de gebouwen behouden blijven. Met deze overeenkomst worden beide gebouwen in één keer verkocht. Wethouder Weijland: ,,Het is heel mooi dat er ook op Simon Stevin oude karakteristieke gebouwen blijven bestaan. Daarmee heeft ook dit kazerneterrein nog cultuurhistorie dat bewaard blijft. En natuurlijk is het helemaal bijzonder dat er sociale woningbouw in komt. Daarmee bewijzen we wederom dat er voor iedere portemonnee een geschikte woning is op de kazerneterreinen."

HALF MILJOEN De ontwikkeling van de gebouwen is een coproductie met de provincie Gelderland. Josan Meijers, gedeputeerde van provincie Gelderland, is blij met de ontwikkeling. ,,Ook de provincie ziet grote meerwaarde in behoud van de legeringsgebouwen. Met verduurzaming wordt ingezet op toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen. Bovendien komen er sociale huurappartementen en draagt het project ook bij aan betaalbaar wonen in de regio FoodValley. Wij helpen dan graag om dit financieel mogelijk te maken." Daarom stelt de provincie een subsidie van 500.000 euro beschikbaar in het kader van het programma SteenGoed Benutten, het programma dat ruimte biedt aan initiatieven en leegstand van vastgoed aanpakt.

DUURZAAM De gebouwen worden duurzaam ontwikkeld. Woonstede heeft als ontwikkelaar ervoor gekozen om zo veel mogelijk onderdelen van het gebouw te hergebruiken zonder concessies te doen aan de isolatiewaarden. Verder worden de 40 appartementen aangesloten op het warmtenet en heeft Woonstede het voornemen om zonnecellen toe te passen.

De werkzaamheden aan de gebouwen starten naar verwachting het laatste kwartaal van dit jaar. De oplevering van de eerste woningen volgt een jaar later.